کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده

< کاربر:PHoBiA
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۵۸ توسط PHoBiA (بحث | مشارکت‌ها) (حالا حالا ها ادامه دارد :دییی)
از دانشنامه والیمار

مقالاتی که ترجمه‌شان توسط من آغاز شده:

فرمانروایان نومه‌نور

تار-الندیل | تار-منلدور | تار-آلداریون | تار-آنکالیمه|تار-آناریون | تار-سوریون | تار-تلپرین | تار-میناستیر | تار-کیریاتان | تار-آتانامیر | تار-آنکالیمون | تار-تلمایته | تار-وانیملده | تار-آلکارین | تار-کالماکیل | تار-آردامین | آر-آدوناخور | آر-زیمراتون | آر-ساکالتور | آر-گیمیل‌زور | تار-پلانتیر | آر-فارازون

پادشاهان گاندور

الندیل | آناریون | ایسیلدور | منلدیل | کمندور | ائارندیل | آناردیل | اوستوهر | رومنداکیل اول | تورامبار | آتاناتار اول | سیریوندیل | تارانون فالاستور | ائارنیل اول | کیریاندیل | هایرمنداکیل اول | آتاناتار دوم | نارماکیل اول | کالماکیل | رومنداکیل دوم | والاکار | الداکار | کاستامیر | آلدامیر| هایرمنداکیل دوم | میناردیل | تلمنار | تاروندور | تلومه‌تار

یاران حلقه

مری | پی‌پین | گندالف | آراگورن دوم | لگولاس | گیملی

آینور

آینور | والار | مایار | ائون‌وه | ایلماره | آری‌ین | اوسه | اوئی‌نن | سالمار | راداگاست | سائورون | سارومان | تیلیون | آلاتار | پالاندو | والارین | آلمارن | والمار

دیگر

جان رونالد روئل تالکین | آردا | نومه‌نور | ارو | فینوه | حلقه یگانه | نیم-الف