کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(پادشاهان گاندور)
(الگو‌ها)
 
(۱۱ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۲۷: سطر ۲۷:
  
 
*[[تار-پلانتیر]]
 
*[[تار-پلانتیر]]
*[[آر-فارازون]]
+
*'''[[آر-فارازون]]'''
 
</div>
 
</div>
 +
 
== پادشاهان گاندور ==
 
== پادشاهان گاندور ==
 
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
*[[الندیل]]
+
*'''[[الندیل]]'''
 
*[[آناریون]]
 
*[[آناریون]]
 
*[[ایسیلدور]]
 
*[[ایسیلدور]]
سطر ۶۶: سطر ۶۷:
 
*[[کالیمه‌تار]]
 
*[[کالیمه‌تار]]
 
*[[نارماکیل دوم]]
 
*[[نارماکیل دوم]]
 +
*[[کالیمه‌تار]]
 +
*[[اوندوهر]]
 +
*[[ائارنیل دوم]]
 +
*[[ائارنور]]
 +
 
</div>
 
</div>
  
سطر ۸۲: سطر ۸۸:
 
*[[سالمار]]
 
*[[سالمار]]
 
*[[راداگاست]]
 
*[[راداگاست]]
*[[سائورون]]
+
*'''[[سائورون]]'''
*[[سارومان]]
+
*'''[[سارومان]]'''
  
 
*[[تیلیون]]
 
*[[تیلیون]]
سطر ۹۵: سطر ۱۰۱:
  
 
== یاران حلقه ==
 
== یاران حلقه ==
[[مریادوک برندی‌باک|مری]] • [[پره‌گرین توک|پی‌پین]] • [[گندالف]]  • [[آراگورن دوم]]  • [[لگولاس]]
+
<center>'''[[مریادوک برندی‌باک|مری]]''' {{}} '''[[پره‌گرین توک|پی‌پین]]''' {{}} '''[[گندالف]]''' {{}} '''[[آراگورن دوم]]''' {{}} '''[[لگولاس]]'''</center>
  
 
== دیگر ==
 
== دیگر ==
[[جان رونالد روئل تالکین]] [[آردا]] [[نومه‌نور]] [[ارو]] [[فینوه]] [[حلقه یگانه]] [[نیم-الف]]
+
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*[[آردا]]
 +
*[[نومه‌نور]]
 +
*[[ارو]]
 +
*[[فینوه]]
 +
*[[حلقه یگانه]]
 +
*[[نیم-الف]]
 +
*'''[[زبان‌های آردا]]'''
 +
*[[سینداری]]
 +
*[[آرگونات]]
 +
 
 +
*[[آلدبرگ]]
 +
*[[آمون‌لائو]]
 +
*[[آمون‌هن]]
 +
*[[آندرات]]
 +
*[[اتن مورس]]
 +
*[[ادهلاند]]
 +
*[[ارد ویترین]]
 +
*[[ارد میترین]]
 +
*[[ارد لیتوی]]
 +
 
 +
*[[الوستیریون]]
 +
*[[امین یوال]]
 +
*[[اور هولت]]
 +
*[[ایست‌بایت]]
 +
*[[برج‌های نیش]]
 +
*[[بامفورلانگ]]
 +
*[[پارت گالن]]
 +
*[[تاربد]]
 +
*[[تول‌براندیر]]
 +
 
 +
*[[تپه‌های برج]]
 +
*[[امین مویل]]
 +
*[[ایست فولد]]
 +
*[[داگورلد]]
 +
*[[دروویت لائور]]
 +
*[[دریاچه آبگین]]
 +
*[[دوروینیون]]
 +
*[[دورتانگ]]
 +
*[[دونلند]]
 +
 
 +
*[[دویموربرگ]]
 +
*[[دیپینگ کومب‏]]
 +
*[[دیل]]
 +
*[[دیمریل دیل]]
 +
*[[دیملوت]]
 +
*[[کوه گرم]]
 +
*[[کوه گونداباد]]
 +
*[[کوه‌های موریا]]
 +
*[[کوه‌های آنگمار]]
 +
 
 +
</div>
 +
 
 +
== الگو‌ها ==
 +
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*[[الگو:والار]]
 +
*[[الگو:فرمانروایان نومه‌نور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نومه‌نوریان]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات والار]]
 +
*[[الگو:دنباله]]
 +
*[[الگو:شاهان روهان]]
 +
 
 +
*[[الگو:پادشاهان گاندور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات پلیدی]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نولدور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات مایار]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات گاندوریان]]
 +
*[[الگو:جادوگران]]
 +
 
 +
*[[الگو:یاران حلقه]]
 +
*[[الگو:منابع]]
 +
*[[الگو:در حال تکمیل]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات دورف‌ها]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات هابیت]]
 +
*[[الگو:تاریخ آردا]]
 +
 
 +
*[[الگو:نژادهای آردا]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات سیندار]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نیم-الف]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات دوران اول اداین]]
 +
*[[الگو:اشیا]]
 +
*[[الگو:حلقه‌ها]]
 +
 
 +
*'''[[الگو:پادشاهی]]'''
 +
*[[الگو:آینور]]
 +
*[[الگو:اماکن]]
 +
*[[الگو:ابهام-اضافه]]
 +
*[[الگو:نژاد]]
 +
*[[الگو:مقاله‌های مورد نیاز]]
 +
*[[الگو:کوه‌های آردا]]
 +
</div>

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۱، ساعت ۰۴:۰۸

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مری  • پی‌پین  • گندالف  • آراگورن دوم  • لگولاس

دیگر

الگو‌ها