کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
جز (فرمانروایان نومه‌نور)
جز
سطر ۳۲: سطر ۳۲:
 
== پادشاهان گاندور ==
 
== پادشاهان گاندور ==
 
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
*[[الندیل]]
+
*'''[[الندیل]]'''
 
*[[آناریون]]
 
*[[آناریون]]
 
*[[ایسیلدور]]
 
*[[ایسیلدور]]
سطر ۸۳: سطر ۸۳:
 
*[[سالمار]]
 
*[[سالمار]]
 
*[[راداگاست]]
 
*[[راداگاست]]
*[[سائورون]]
+
*'''[[سائورون]]'''
*[[سارومان]]
+
*'''[[سارومان]]'''
  
 
*[[تیلیون]]
 
*[[تیلیون]]
سطر ۹۶: سطر ۹۶:
  
 
== یاران حلقه ==
 
== یاران حلقه ==
[[مریادوک برندی‌باک|مری]] • [[پره‌گرین توک|پی‌پین]] • [[گندالف]]  • [[آراگورن دوم]]  • [[لگولاس]]
+
'''[[مریادوک برندی‌باک|مری]]''' {{}} '''[[پره‌گرین توک|پی‌پین]]''' {{}} '''[[گندالف]]''' {{}} '''[[آراگورن دوم]]''' {{}} '''[[لگولاس]]'''
  
 
== دیگر ==
 
== دیگر ==
[[آردا]] • [[نومه‌نور]] • [[ارو]] • [[فینوه]] • [[حلقه یگانه]] • [[نیم-الف]] • [[زبان‌های آردا]] • [[سینداری]]
+
[[آردا]] {{}} [[نومه‌نور]] {{}} [[ارو]] {{}} [[فینوه]] {{}} [[حلقه یگانه]] {{}} [[نیم-الف]] {{}} '''[[زبان‌های آردا]]''' {{}} '''[[سینداری]]'''
  
 
== الگو‌ها ==
 
== الگو‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۱۲

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مری  • پی‌پین  • گندالف  • آراگورن دوم  • لگولاس

دیگر

آردا  • نومه‌نور  • ارو  • فینوه  • حلقه یگانه  • نیم-الف  • زبان‌های آردا  • سینداری

الگو‌ها