کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(دیگر)
سطر ۹۹: سطر ۹۹:
 
== دیگر ==
 
== دیگر ==
 
[[آردا]] • [[نومه‌نور]] • [[ارو]] • [[فینوه]] • [[حلقه یگانه]] • [[نیم-الف]] • [[زبان‌های آردا]] • [[سینداری]]
 
[[آردا]] • [[نومه‌نور]] • [[ارو]] • [[فینوه]] • [[حلقه یگانه]] • [[نیم-الف]] • [[زبان‌های آردا]] • [[سینداری]]
 +
 +
== الگو‌ها ==
 +
<div style="-moz-column-count:5; -webkit-column-count:5; column-count:5;">
 +
*[[الگو:والار]]
 +
*[[الگو:فرمانروایان نومه‌نور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نومه‌نوریان]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات والار]]
 +
*[[الگو:دنباله]]
 +
*[[الگو:شاهان روهان]]
 +
 +
*[[الگو:پادشاهان گاندور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات پلیدی]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نولدور]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات مایار]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات گاندوریان]]
 +
*[[الگو:جادوگران]]
 +
 +
*[[الگو:یاران حلقه]]
 +
*[[الگو:منابع]]
 +
*[[الگو:در حال تکمیل]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات دورف‌ها]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات هابیت]]
 +
*[[الگو:تاریخ آردا]]
 +
 +
*[[الگو:نژادهای آردا]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات سیندار]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات نیم-الف]]
 +
*[[الگو:جعبه اطلاعات دوران اول اداین]]
 +
*[[الگو:اشیا]]
 +
*[[الگو:حلقه‌ها]]
 +
 +
*'''[[الگو:پادشاهی]]'''
 +
*[[الگو:آینور]]
 +
*[[الگو:اماکن]]
 +
*[[الگو:ابهام-اضافه]]
 +
*[[الگو:نژاد]]
 +
*[[الگو:مقاله‌های مورد نیاز]]
 +
</div>

نسخهٔ ‏۲۶ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۰۰:۵۶

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مریپی‌پینگندالفآراگورن دوملگولاس

دیگر

آردانومه‌نوراروفینوهحلقه یگانهنیم-الفزبان‌های آرداسینداری

الگو‌ها