کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(پادشاهان گاندور)
(دیگر)
سطر ۹۸: سطر ۹۸:
  
 
== دیگر ==
 
== دیگر ==
[[جان رونالد روئل تالکین]] • [[آردا]] • [[نومه‌نور]] • [[ارو]] • [[فینوه]] • [[حلقه یگانه]] • [[نیم-الف]]
+
[[جان رونالد روئل تالکین]] • [[آردا]] • [[نومه‌نور]] • [[ارو]] • [[فینوه]] • [[حلقه یگانه]] • [[نیم-الف]] • [[زبان‌های آردا]] • [[سینداری]]

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۳۴

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مریپی‌پینگندالفآراگورن دوملگولاس

دیگر

جان رونالد روئل تالکینآردانومه‌نوراروفینوهحلقه یگانهنیم-الفزبان‌های آرداسینداری