کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(دیگر)
(یاران حلقه)
سطر ۹۳: سطر ۹۳:
  
 
== یاران حلقه ==
 
== یاران حلقه ==
[[مریادوک برندی‌باک|مری]] • [[پره‌گرین توک|پی‌پین]] • [[گندالف]]  • [[آراگورن دوم]]  • [[لگولاس]] • [[گیملی]]
+
[[مریادوک برندی‌باک|مری]] • [[پره‌گرین توک|پی‌پین]] • [[گندالف]]  • [[آراگورن دوم]]  • [[لگولاس]]
  
 
== دیگر ==
 
== دیگر ==
 
[[جان رونالد روئل تالکین]] • [[آردا]] • [[نومه‌نور]] • [[ارو]] • [[فینوه]] • [[حلقه یگانه]] • [[نیم-الف]]
 
[[جان رونالد روئل تالکین]] • [[آردا]] • [[نومه‌نور]] • [[ارو]] • [[فینوه]] • [[حلقه یگانه]] • [[نیم-الف]]

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۱۴

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مریپی‌پینگندالفآراگورن دوملگولاس

دیگر

جان رونالد روئل تالکینآردانومه‌نوراروفینوهحلقه یگانهنیم-الف