کاربر:PHoBiA/الگو مقالات ایجاد شده: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه والیمار
(ادامه دارد... :-")
 
(حالا حالا ها ادامه دارد :دییی)
سطر ۱: سطر ۱:
مقالاتی که توسط من ترجمه شده‌اند:
+
مقالاتی که ترجمه‌شان توسط من آغاز شده:
  
 
== فرمانروایان نومه‌نور ==
 
== فرمانروایان نومه‌نور ==
سطر ۱۲: سطر ۱۲:
 
== آینور ==
 
== آینور ==
 
[[آینور]] | [[والار]] | [[مایار]] | [[ائون‌وه]] | [[ایلماره]] | [[آری‌ین]] | [[اوسه]] | [[اوئی‌نن]] | [[سالمار]] | [[راداگاست]] | [[سائورون]] | [[سارومان]] | [[تیلیون]] | [[آلاتار]] | [[پالاندو]] | [[والارین]] | [[آلمارن]] | [[والمار]]
 
[[آینور]] | [[والار]] | [[مایار]] | [[ائون‌وه]] | [[ایلماره]] | [[آری‌ین]] | [[اوسه]] | [[اوئی‌نن]] | [[سالمار]] | [[راداگاست]] | [[سائورون]] | [[سارومان]] | [[تیلیون]] | [[آلاتار]] | [[پالاندو]] | [[والارین]] | [[آلمارن]] | [[والمار]]
 +
 +
== دیگر ==
 +
[[جان رونالد روئل تالکین]] | [[آردا]] | [[نومه‌نور]] | [[ارو]] | [[فینوه]] | [[حلقه یگانه]] | [[نیم-الف]]

نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۵۸

مقالاتی که ترجمه‌شان توسط من آغاز شده:

فرمانروایان نومه‌نور

تار-الندیل | تار-منلدور | تار-آلداریون | تار-آنکالیمه|تار-آناریون | تار-سوریون | تار-تلپرین | تار-میناستیر | تار-کیریاتان | تار-آتانامیر | تار-آنکالیمون | تار-تلمایته | تار-وانیملده | تار-آلکارین | تار-کالماکیل | تار-آردامین | آر-آدوناخور | آر-زیمراتون | آر-ساکالتور | آر-گیمیل‌زور | تار-پلانتیر | آر-فارازون

پادشاهان گاندور

الندیل | آناریون | ایسیلدور | منلدیل | کمندور | ائارندیل | آناردیل | اوستوهر | رومنداکیل اول | تورامبار | آتاناتار اول | سیریوندیل | تارانون فالاستور | ائارنیل اول | کیریاندیل | هایرمنداکیل اول | آتاناتار دوم | نارماکیل اول | کالماکیل | رومنداکیل دوم | والاکار | الداکار | کاستامیر | آلدامیر| هایرمنداکیل دوم | میناردیل | تلمنار | تاروندور | تلومه‌تار

یاران حلقه

مری | پی‌پین | گندالف | آراگورن دوم | لگولاس | گیملی

آینور

آینور | والار | مایار | ائون‌وه | ایلماره | آری‌ین | اوسه | اوئی‌نن | سالمار | راداگاست | سائورون | سارومان | تیلیون | آلاتار | پالاندو | والارین | آلمارن | والمار

دیگر

جان رونالد روئل تالکین | آردا | نومه‌نور | ارو | فینوه | حلقه یگانه | نیم-الف