ناریا

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ناریا
دیگر نام‌هاحلقه آتش، حلقه قرمز
صاحبکلبریمبور اما توسط چندین نفر حمل شد: گیل-گالاد ، کردان و گندالف
سازندهکلبریمبور
ظاهرحلقه‌ای از طلا که با یاقوت سرخ مزین شده بود

ناریا (به زبان انگلیسی: Narya) ، حلقه آتش یا حلقه قرمز ، یکی از حلقه های قدرت و به خصوص یکی از سه حلقه پادشاهان الف‌ها بود. این نام از کلمه narwa به معنای " قرمز آتشین " و ya که پسوند صفت ساز می باشد تشکیل شده است.

این حلقه توسط کلبریمبور پس از رفتن آناتار از اره‌گیون ساخته شد. بدین دلیل که الف‌ها حلقه های قدرت را از دید آناتار یا همان سائورون پنهان نگه داشته بودند بنابراین از لوث وجود اهریمنی او به دور ماندند و هیچگاه توسط او لمس نشدند اما همچنان هم وجودشان به حلقه یگانه وابسته بود. بر اساس داستانها، در ابتدای نبرد الف‌ها و سائورون، کلبریمبور این حلقه ها را همراه با حلقه ویلیا به گیل-گالاد، پادشاه والامقام نولدور سپرد. گیل-گالاد نیز ناریا را به نایب خود کردان ، ارباب بندرگاه های میتلوند سپرد تا پس از مرگ گیل-گالاد از آن محافظت نماید. در ارباب حلقه ها گفته شده است که از ابتدا ، گیل-گالاد ویلیا و کردان ناریا را دریافت نمودند. در دوران سوم کردان ناریا را به خاطر خدمات گندالف به او تحویل داد. گفته شده است که ناریا این قدرت را داشت که به افراد این الهام را بدهد که در برابر ظلم و ستمگری مقاومت کنند، و نیز (همانند سه حلقه دیگر) حامل خود را از نظارت از راه دور مخفی می کرد (به غیر از حامل حلقه یگانه) و او را از خستگی و درماندگی نجات می داد.

و او گفت: "استاد، این حلقه را قبول کنید، به خاطر کارهای بسیار طاقت فرسایی که انجام دادید؛ اما این حلقه از شما در مقابل خستگی و درماندگی که به خود وارد کرده اید حمایت و پشتیبانی می کند. به خاطر این حلقه آتش، باشد که شما قلب مردمی را که در این زمانه سرد گشته است دوباره روشن و منور بسازید."
- کردان کشتی ساز حلقه‌های قدرت 
حلقهٔ یگانه
سه حلقه
(ناریا | ننیا | ویلیا)
هفت حلقه
(حلقهٔ ترور)
نه حلقه


منابع

«ناریا». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 10 آگوست 2010.