رودآئور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
رودآئور
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیهبیشه ترول
نوع حکومتسلطنتی
رهبرپادشاه رودآئور
اطلاعات اجتماعی
زبان‌هاوسترون
مکانشمال اریادور
جمعیتانسان‌ها، هابیت‌ها، مردمی ناشناخته از آنگمار
اطلاعات تاریخی
ایجاد شده توسطتجزیه آرنور
تاریخ تاسیس۸۶۱ د.س
تاریخ ازهم پاشیدن۱۴۰۹ د.س

رودآئور کوچکترین بخش از فرمانروایی تجزیه شده آرنور می‌باشد. دیگر بخش‌ها عبارتند از: آرت‌اداین و کاردولان.

مکان

Rhudaur.jpg

رودآئور بخش شرقی آرنور را شکل می‌داد، و از تپه‌های ودر که آمون سول نیز در آن قرار داشت تا رودخانه بروینن گسترده شده بود. این منطقه از طریق جاده بزرگ شرقی مرزی طولانی را با کاردولان، و از طریق تپه‌های ودر نیز با آرت‌اداین هم مرز بود.

زمین‌های بین رودخانه میت‌ایتل و بروینن نیز بخشی از رودآئور به حساب می‌آمد. این منطقه را آنگله می‌نامیدند، و در اینجا بود که اولین هابیت‌های استور حوالی سالهای ۱۱۵۰ دوران سوم به اریادور وارد شدند. با این وجود به دلیل دشمنی فراوانی که از سوی آنگمار به این فرمانروایی وارد می‌شد، استورها مجبور شدند حوالی سال ۱۳۵۶ دوران سوم این منطقه را ترک کنند. بخشی از آنان به شایر رفته و بخشی دیگر نیز به برهوت برگشتند.

تاریخچه

رودآئور از آغاز تأسیس اش همیشه با دو بخش دیگر مشکل داشت و حتی در برهه‌ای از زمان بر سر پلانتیری آمون سول با کاردولان به جنگ پرداخت.

آخرین پادشاه رودآئور از نسل نومه‌نوریان نبود، بلکه از انسان‌هایی بود که در خدمت آنگمار بودند. تحت فرمانروایی او، این سرزمین تبدیل به خادمان آنگمار و البته دشمنان کاردولان و آرت‌اداین گشتند.

آنگمار در سال ۱۴۰۹ د.س این منطقه را تسخیر کرد و به فرمانروایی آن خاتمه داد. تا آن زمان نومه‌نوریان و دیگر ساکنان همگی از این منطقه رفته بودند.

شواهدی وجود دارد که پس از سقوط آنگمار در نبرد فورنوست، آنگله منزلگاه باقی ماندگان دون‌اداین گشت و تکاوران شمال روستاهای متعددی را در آنجا بنا نهادند.

ریشه یابی نام

رودآئور توسط تالکین به صورت "رو" به معنای "شرارت، شرور" و "تائور" به معنای "بیشه" ترجمه شده‌است. در کل این کلمه را "بیشه ترول" ترجمه کرده‌اند.