۳۰۱۸ دوران سوم

(تغییرمسیر از ۳۰۱۸ د.س)
از دانشنامه والیمار

فوریه

مارس

آوریل

ژوئن

روز میانه سال

جولای

آگوست

 • تمام نشانه و آثار گولوم مفقود می‌شود. در آن زمان فکر می‌کردند که ممکن است او توسط الف‌ها و یا خادمان سائورون دستگیر شده باشد، اما وی به موریا پناهنده شده بود. زمانیکه او سرانجام مسیر دروازه غربی را پیدا کرد دیگر نتوانست از آنجا بیرون بیاید.

سپتامبر

 • ۱۸ : گندالف صبح هنگام از اورتانک فرار کرد. سواران سیاه از گدارهای آیزن عبور کردند.
 • ۱۹ : گندالف درحالیکه ظاهری ژولیده و پریشان داشت وارد ادوراس شد، اما از ورود وی ممانعت به عمل آمد.
 • ۲۰ : گندالف اجازه ورود به ادوراس را پیدا کرد. تئودن به او دستور داد که هر چه سریعتر حرکت کند: "هر کدام از اسبها را که می‌خواهی بردار، فقط همین حالا حرکت کن که فردا دیر است". سواران سیاه وارد آیزنگارد شدند.
 • ۲۱ : گندالف با شدوفکس برخورد کرد، اما اسب حتی اجازه نداد که وی نزدیکش شود. او شدوفکس را مدت زیادی در دشت دنبال کرد. سواران سیاه با گریمای مارزبان روبرو شدند، کسی که محل دقیق شایر را به آنها بازگو کرد.
 • ۲۲ : سواران سیاه در بعدازظهر به گدار سارن رسیدند. آنان تکاوران را مجبور به فرار کردند. گندالف سرانجام توانست شدوفکس را رام کند.
 • ۲۳ : چهار سوار سیاه پیش از طلوع خورشید وارد شایر شدند. دیگر سواران تکاوران را به سمت شرق تعقیب کردند، سپس بازگشته و مراقب جاده سبز شدند. یکی از سواران سیاه شبانگاه وارد هابیتون شد. فرودو بگ اند را ترک گفت.
 • ۲۴ : گندالف از آیزن عبور کرد.
 • ۲۵ : یکی از سواران سیاه در بامفورلانگ وارد زمین ماگوت مزرعه‌دار می‌شود اما کسی در خانه نبود. بعداً هابیت‌ها نزد او آمده و با راهنمایی وی همراه با گاری اش به باکلبوری فری رفتند. عصر آن روز آنها مری را ملاقات کرده و به کریک‌هالو رفتند. فرودو که حالا از نقشش خبردار شده بود، نقشه را برای دوستانش بازگو کرد.
 • ۲۶ : جنگل قدیمی. فرودو نزد تام بامبادیل می‌آید.
 • ۲۷ : گندالف از گری‌فلاد می‌گذرد. فرودو و دوستانش شب دوم را پیش تام بامبادیل می‌مانند.
 • ۲۸ : هابیت‌ها توسط یکی از بارووایت‌ها دستگیر می‌شوند. گندالف به گدار سارن می‌رسد.
 • ۲۹ : فرودو شب هنگام وارد شهر بری می‌شود. گندالف با بابا گمجی ملاقات می‌کند.
 • ۳۰ : کریک‌هالو و مهمانخانه اسبچه راهوار در بری در ساعات اولیه صبح مورد حمله قرار می‌گیرند. فرودو بری را ترک می‌کند. گندالف به کریک‌هالو آمده و شب هنگام به بری می‌رسد.

اکتبر

 • ۱ : گندالف بری را ترک می‌کند.
 • ۳ : گندالف شب هنگام در ودرتاپ مورد حمله سواران سیاه قرار می‌گیرد. فرودو در باتلاق‌های سفیدپرآب نشانه‌هایی از نبرد بر روی ودرتاپ را می‌بیند.
 • ۴ : گندالف از ودرتاپ گریخته و به سمت شمال حرکت می‌کند درحالیکه چهار تن از سواران او را تعقیب می‌کردند.
 • ۶ : اردویی که بر روی ودرتاپ قرار داشت شب هنگام از سوی سواران سیاه مورد حمله قرار گرفته و فرودو مجروح می‌شود.
 • ۹ : گلورفیندل ریوندل را ترک می‌کند.
 • ۱۱ : او سواران سیاه را از پل میت‌ایتل به عقب می‌راند.
 • ۱۳ : فرودو از پل عبور می‌کند.
 • ۱۸ : گلورفیندل سحرگاه فرودو را پیدا می‌کند. گندالف به ریوندل می‌رسد.
 • ۲۰ : گلورفیندل از گدار بروینن عبور می‌کند.
 • ۲۴ : فرودو درمان شده و از خواب بیدار می‌شود. بورومیر شب هنگام وارد ریوندل می‌شود.
 • ۲۵ : برگزاری شورای الروند.

دسامبر