گیل-گالاد

از دانشنامه والیمار
248px-Soni - Gil-galad at the Last Alliance.jpg
گیل-گالاد
نولدو
زندگی‌نامه
نام کوئنیایی(ن‌پ) آرتانارو ، (ن‌م) روندور
عناوینپادشاه بزرگ نولدور
تاریخ و محل تولددوران اول
قلمروبندرگاه‌های سیریون ، لیندون
مرگ۳۴۴۱ دوران دوم
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدیناورودرت
رنگ موتیره
گیل-گالاد پادشاهی از الف‌ها بود
از او چنگ نوازان با اندوه یاد می‌کنند
قلمرو او آخرین سرزمین زیبا و آزاد بود
بین کوهستانها و دریا.
- از سقوط گیل-گالاد ، آنچنانکه توسط بیلبو بگینز نق شده‌است.

اری‌نیون گیل-گالاد (به زبان انگلیسی: Ereinion Gil-Galad) ششمین و آخرین پادشاه والامقام نولدور بود. او پسر اورودرت (در کتاب سیلماریلیون او پسر فینگون است) پسر آنگرود از خاندان فینارفین است. وی در بلریاند در اواخر دوران اول به دنیا آمد و زمانی که کودکی بیش نبود نبرد داگور براگولاک رخ داد و در آن پدربرزگش آنگرود کشته شد؛ بنابراین پدرش وی را به پیش کردان در بندرگاه‌های فالاس فرستاد تا از شر مورگوت که محاصره آنگباند را در نبرد شکسته بود در امان بماند. گیل-گالاد از تبار نولدور ، تلری و وانیار بود. از این جهت که مادر مادربزرگش ائارون دختر اولوه از تلری بود و مادربزرگ مادربزرگش ایندیس نیز از وانیار بود. با این وجود او را یک نولدور محسوب می‌کردند.


تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

فینگون در نبرد نیرنائت آرنوئدیاد کشته شد، و تاج و تختش به تورگون در گوندولین منتقل شد. زمانی که گوندولین سقوط کرد، مقام سلطنت نولدور به گیل-گالاد رسید، زیرا پدرش در نارگوتروند کشته شده بود. او با باقیماندگان شهر در کوه‌های سیریون و در اواخر دوران اول زندگی می‌کرد.

پس از نابودی بلریاند در نبرد خشم، گیل-گالاد پادشاهی خود را در لیندون که در منتهی الیه شمال غربی سرزمین میانه بین کوهستان آبی و دریای بزرگ بود بنا نهاد. در آنجا او و مردمش ثروتمند شدند تا اینکه سائورون بازگشت. او ابتدا به لیندون رفت اما با هیئت آناتار، «ارباب هدیه‌ها»، اما گیل-گالاد و الروند او را پس زدند. مدتی بعد، حلقه یگانه ساخته شد، و نبرد الف‌ها و سائورون شروع گشت. به محض اینکه اره‌گیون به دست سائورون افتاد، گیل-گالاد نیز حلقه‌های قدرت الف‌ها یعنی ناریا و ویلیا را دریافت کرد، درحالیکه حلقه سوم یعنی ننیا به گالادریل سپرده شد. او بعدها ناریا را به کردان و پس از مرگش ویلیا را به الروند سپرد.

پس از سقوط نومه‌نوریان، الندیل و پسرانش به سرزمین میانه آمدند و اتحادی را با گیل-گالاد شکل دادند، که به آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها معروف گشت. آنها به موردور لشکرکشی کرده و برج تاریک سائورون را محاصره کردند. سائورون شکست خورد، اما گیل-گالاد مرگش را در این نبرد ملاقات کرد. طبق قوانین جانشینی، الروند می‌بایست پادشاه بزرگ بعدی نولدور می‌شد، اما او از پذیرفتن تاج و تخت سر باز زد و گیل-گالاد آخرین پادشاه نولدور در سرزمین میانه باقی ماند.


وجه تسمیه

گیل-گالاد نام مادری اوست، به معنای «درخشش ستاره» که واژه‌ای سینداری است (از gíl به معنای «ستاره» و galad به معنای «درخشش»). این نامی است که در جوانی مورد پسند وی قرار گرفت. نام پدری او، روندور (Rondor) می‌باشد که معادل کوئنیایی آن آرتانارو (Artanáro) می‌باشد.

به عنوان پادشاه بزرگ نولدور، لقب او اری‌نیون (Ereinion) می‌باشد به معنای «فرزند پادشاهان» .


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
فینارفین
 
 
 
ائارون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینرود
 
آنگرود
 
الدالوته
 
آئگنور
 
گالادریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اورودرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیل-گالاد
 
فیندویلاس
 
 
 
 سلف:
تورگون
ششمین پادشاه بزرگ نولدور
۵۱۰ دوران اول تا ۳۴۴۱ دوران دوم
جانشین:
-

منابع