گویندور

از دانشنامه والیمار
گویندور
نولدو
زندگی‌نامه
عناوینشاهزاده نارگوتروند
قلمرونارگوتروند
مرگ۴۹۵ د.ا، نبرد توم‌هالاد
سن در هنگام مرگ۴۵ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینگویلین
همسرعاشق فیندویلاس بود، هیچگاه ازدواج نکرد.
رنگ موتیره

گویندور (به زبان انگلیسی: Gwindor) پسر گویلین شاهزاده نارگوتروند بود. از او به عنوان آغازگر نبرد نیرنائت آرنوئدیاد یاد می‌کنند. زمانیکه وی برای بازپس گیری جسد پاره پاره شده برادرش گلمیر شتافت، ارتش مورگوت را که در دشت‌های آنفائوگلیت واقع بودند، مسئول قتل برادرش دانسته و آنان را تهدید کرد. گفته شده‌است زمانیکه برای انتقام به سوی مورگوت حمله ور شد، ارباب تاریکی از خشم بینهایت گویندور به خود لرزید، اما پیش از آنکه بتواند آسیبی به وی برساند، محافظانش وی را دستگیر کرده و به داخل آنگباند بردند.

او پس از چهارده سال از زندان گریخت، و بعدها تورین تورامبار را آزاد کرد و وی را به نارگوتروند آورد. او در برابر سیاست تورین مبنی بر مبارزه علنی با نیروهای مورگوت اعلام مخالفت کرد اما به سخنان وی اعتنایی نشد. سرانجام در نبرد توم‌هالاد کشته شد.