گورتانگ

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
گورتانگ
دیگر نام‌هاآهن مرگ
سرچشمهٔ نامآنگلاخل
صاحبتورین تورامبار
سازندهتورین تورامبار
ظاهرسیاه و پهن

گورتانگ (به زبان انگلیسی: Gurthang) شمشیر سیاه و پهن تورین تورامبار، که پس از آن که آن را در نارگوتروند از نو کوبیدند این چنین نام گرفت. این شمشیر از آهن شهاب سنگی که بر زمین سقوط کرده بود ساخته شده بود و به همین دلیل، هیچ زره یا سلاحی در برابر آن تاب مقاومت نداشت. تورین به کمک آن، سال ها از نارگوتروند در برابر ارتش های مورگوت دفاع کرد و بسیاری از اورک ها و گرگ های آنگباند را به کمک این تیغ به قتل رساند.


کشتن گلارونگ

به دستور مورگوت در نهایت، گلارونگ با ارتش اورک ها همراه شد تا مگر بتواند دیوارهای نارگوتروند را درهم بشکند. تورین به نبرد با اژدها رفت، اما گلارونگ به کمک افسون چشم هایش او را در برابر دروازه خشک کرد تا شاهد به اسارت برده شدن مردمان نارگوتروند باشد. بعدها، تورین به دنبال اژدها رفت و او را در دره ای به دام انداخت و با گورتانگ، فلس های او را که هیچ شمشیر دیگری قادر به شکافتنشان نبود تکه تکه کرد و قلب اژدها را سوراخ نمود. به این ترتیب، گورتانگ اولین شمشیری بود که برای کشتن یک اژدها به کار رفت.


مرگ تورین

گفته شده که تا سالیان دراز، گورتانگ برای تورین پیروزی های فراوانی به ارمغان آورد و صدها موجود پلید را به هلاکت رساند. اما این تیغ هیچوقت به خاطر کشته شدن ناجوانمردانه ی صاحب قبلی اش تورین را نبخشیده بود. به همین دلیل هم، زمانی که تورین می خواست خودکشی کند، گورتانگ به حرف آمد و گفت: «خون تو را شادمان خواهم نوشید تا مگر خون به‌لگ، اربابم را فراموش کنم، و خون براندیر را که به ناحق کشته شده. تو را در دم خواهم کشت.» اما گفته اند که وقتی تورین خودش را روی تیغ انداخت، گورتانگ در زیر او شکست تا هیچ دستی، چه خوب و چه بد، دیگر هیچوقت نتواند از آن استفاده کند.

منابع

  • سیلماریلیون


جستارهای وابسته