گرگ‌ها

از دانشنامه والیمار
نام ِ گرگ‌ها به بیش از یک شخصیت، وسیله یا مفهوم بر‌میگردد. برای دیدن بقیهٔ معانی گرگ (ابهام‌زدایی) را نگاه کنید.
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
گرگ
اطلاعات شخصی
آفریده‌شده/تولدمورگوت
قلمروسرزمین میانه
مشخصات ظاهری
نژادگرگ‌ها
ظاهرموجوداتی وحشی و گوشت خوار


گرگ‌ها موجوداتی گوشت خوار، چهارپا و وحشی بودند که در سرزمین میانه زندگی می‌کردند.

گونه ها

انواع متعددی از گرگ‌ها در سرزمین میانه می‌زیستند و معمولاً به صورت دسته جمعی به شکار می‌رفتند. برخی از معروفترین گرگ‌ها عبارتند از: وارگ‌ها، گرگ‌های سفید و آدم گرگی‌ها. زمانیکه سائورون در خدمت مورگوت بود، حداقل برای یکبار به شکل گرگ در آمد. از معروفترین و بزرگترین گرگ‌ها که نزد ارباب تاریکی خدمت می‌کردند می‌توان به دراگلوئین و کارخاروت اشاره کرد. گونه‌های کوچکتر آنها معمولاً به عنوان مرکب توسط اورک‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند.