کوروفینوه

از دانشنامه والیمار

کوروفینوه که در زبان کوئنیایی به معنای "(پسر) فینوه چیره‌دست" می باشد، نام پدری است که به الف‌های نولدروی اطلاق می شد و بیشتر منظور این لقب فئانور می باشد. این نام همچنین به پسر فئانور کوروفین نیز داده می شود که نامش در زبان سینداری خلاصه شده این نام است.