کوئیوینن

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کوئیوینن
مشخصات ظاهری
نوعسرزمین
مکانمنتهی‌الیه شرقی سرزمین میانه
ساکنینکوئندی، آواری
شرحسرزمینی باستانی در اطراف یک دریاچه
مشخصات کلی

کوئیوینن (به زبان انگلیسی: Cuiviénen) سرزمینی است که در آن کوئندی یا الف‌ها بیدار شدند. نام او (cuivië + nen) به معنای "آب بیداری" است و اشاره به ساحلی از یک خلیج بزرگ در بخش داخلی دریای هلکار در منتهی‌الیه شرقی سرزمین میانه دارد.

تاریخچه

ارو حدود سال 1050 سال‌های درختان الف‌ها را در آنجا از خواب بیدار نمود. از اول آنها به سه دسته تقسیم شدند: مینیار، تاتیار و نلیار. آنان بیش از پانصد سال خورشیدی پیش از سفر بزرگ در کوئیوینن زندگی می کردند. بسیاری از الف‌ها، خصوصاً مینیار و تاتیار، به سمت والینور در غرب سفر کردند. بسیاری از آنهایی که در سرزمین میانه تأخیر نکردند، به به والینور سفر کردند توانستند نور درختان را ببینند و به همین دلیل الدار نامیده شدند. آنهایی که در سرزمین میانه باقی ماندند را آواری نامیدند به معنای "بی‌تمایلان"، زیرا ترجیح دادند در سرزمین میانه بمانند و نور ستارگان کوئیوینن را ببینند تا اینکه زیبایی نور درختان والینور را به چشم مشاهده کنند.

مشخص نیست که آواری‌ها تا چه مدت در دوران اول در کوئیوینن باقی ماندند، اما مطمئناً دریای هلکار پس از پایان نبرد خشم به کل از بین رفت. سرنوشت ساکنین آن نیز نامعلوم است.