کمندور

از دانشنامه والیمار
کمندور
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۳۳۹۹ د.د.
سلطنت۸۰ سال
مرگ۲۳۸ د.س.
سن۲۸۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینمنلدیل
فرزندانائارندیل

چهارمین پادشاه گاندور. کمندور (به زبان انگلیسی: Cemendur) در سال ۳۳۹۹ دوران دوم بدنیا آمد. او پسر منلدیل بود و بعد از فوت پدرش در سال ۱۵۸ دوران سوم بر تخت پادشاهی گاندور نشست. کمندور در سال ۲۳۸ درگذشت و پسرش ائارندیل بعد از او بر تخت پادشاهی نشست.


"کمندور" به معنای "خادم زمین" می‌باشد.

سلف:
منلدیل
چهارمین پادشاه گاندور
از ۱۵۸ تا ۲۳۸ دوران سوم
جانشین:
ائارندیل