کله‌بریمبور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کله بریمبور
نولدو
زندگی‌نامه
نام کوئنیایی(ن‌پ) تلپرین‌کوئار
عناوینارباب اره‌گیون
تاریخ و محل تولدسال‌های درختان، تیریون
قلمرونارگوتروند، اره‌گیون
مرگ۱۶۹۷ دوران دوم؛ نبرد الف‌ها و سائورون: اوست-ان-ادیل
سن در هنگام مرگ۲۲۸۷ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینکوروفین
رنگ موتیره

کله‌بریمبور پسر کوروفین، پنجمین پسر فئانور، می باشد که در والینور به دنیا آمد. او همانند پدربزرگش، یکی از بزرگترین صنعتگران در تاریخ سرزمین میانه می باشد، و حلقه‌های قدرت که ساخته دست او می باشند وقایع متعددی را در ارباب حلقه‌ها رقم زد.

تاریخچه

زندگی اولیه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

کله‌بریمبور به همراه پدر و پدربزرگش به تبعید فرستاده شدند، هر چند از کارها و کردار او در دوران اول سخن مختصری آورده شده است. مادر او - که نامش نامشخص است- در والینور باقی ماند. به احتمال زیاد بعد از نبرد داگور براگولاخ وی به نارگوتروند می گریزد. با این وجود، او هیچگونه دخالتی در کارهای پلید پدر و عمویش کله‌گورم در مورد لوتین، برن و فینرود نداشت. او حتی کارهای پدرش را مورد سرزنش قرار داد و زمانی که دو برادر توسط اورودرت از نارگوتروند اخراج شدند از آنان پیروی نکرد. پس از نابودی نارگوتروند، کله‌بریمبور برای مدتی در گوندولین زندگی کرد، جاییکه تبدیل به جواهرساز بزرگ پادشاه تورگون شد. به احتمال زیاد، او ستاره ائارندیل را ساخت هر چند در چندین منبع دیگر آورده شده است که ائارندیل جواهرساز اصلی و سازنده سنگ الفی بوده است، که هنرش را به کله‌بریمبور نیز آموزش داده است.

در دوران دوم، او ارباب الف‌های اوست-این-ادیل در اره‌گیون بود. او همچنین ریاست گوایت-ای-میرداین، صنف صنعتگران الف را نیز بر عهده داشت. شهرت آنان به حدی بود که تعریف و تمجید و دوستی دورف‌های خازاد-دوم را به خود جلب کردند. او به کمک ناروی دورف، درهای دورین را ساختند که دروازه غربی فرمانروایی دورف‌ها را محافظت می کرد.

حلقه‌های قدرت

حدود سال ۱۲۰۰ دوران دوم، صنعتگر مرموزی به اوست-این-ادیل وارد شد و دانشش را به گوایت-ای-میرداین پیشنهاد کرد. این شخص کسی نبود جز سائورون که با نام جعلی آناتار یا "ارباب هبه‌ها"، برای نابودی و تباهی الف‌ها آمده بود.

با راهنمایی ها و تعلیمات آناتار، کله‌بریمبور و گوایت-ای-میرداین، ۱۶ حلقه را ایجاد کردند؛ هفت حلقه برای دورف‌ها و نه حلقه برای انسان‌ها. و کله‌بریمبور نیز سه حلقه الف‌ها را ایجاد کرد که بزرگترین و زیباترین حلقه‌ها قدرت بودند. البته این سه حلقه از نفوذ و پلیدی سائورون به دور بودند، زیرا کله‌بریمبور آنها را در خفا و به تنهایی درست کرده بود. وی آن سه را به اقتباس از سه عنصر سرزمین میانه یعنی هوا، آتش و آب به ترتیب ویلیا، ناریا و ننیا نامید.

در همین زمان، سائورون نیز در مخفیگاه خود اورودرویین، حلقه یگانه را ساخت که این قدرت را به او می داد تا به تمام حلقه‌ها و حاملان آنها که در سرتاسر سرزمین میانه گسترده شده بودند، حکم براند. کله‌بریمبور و دیگر الف‌ها از تحویل حلقه‌ها به سائورون سر باز زدند. سائورون نیز در پاسخ این کار به اره‌گیون حمله کرد و آنجا را با خاک یکسان نمود. کله‌بریمبور در این یورش از دنیا رفت و حلقه‌های دورف‌ها و انسان‌ها به دست سائورون افتاد. اما کله‌بریمور سه حلقه را به جای امنی فرستاده بود: ویلیا و ناریا را به گیل-گالاد در لیندون، و ننیا را به گالادریل در لوتلورین تحویل داد. سائورون حلقه‌های کوچکتر را در اختیار گرفت و از آنها برای اهداف شوم خود به خصوص در مقابل انسان‌ها به کار گرفت. کله‌بریمبور که آخرین بازمانده از نسل مستقیم فئانور بود در این حوادث از بین رفت.

وجه تسمیه

نام کله‌بریمبور برگردان سینداری از واژه کوئنیایی تلپرین‌کوئار است. نام مادری او نامشخص است.

کارهای مضهور وی

شجره نامه

 
 
ماهتان
 
مریل‌ سرینده
 
 
 
فینوه
 
 
 
ایندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ناردانل
 
 
 
فئانور
 
 
 
 
 
 
فیندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مادروس
 
 
 
 
 
 
 
فین‌گولفین
 
 
 
 
 
 
ماگلور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلگورم
 
 
 
 
 
 
 
ایریمه
 
 
 
 
 
 
کارانتیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کوروفین
 
 
 
 
 
 
 
فینارفین
 
 
 
 
 
 
آمرود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمراس
 
کله‌بریمبور
 


منابع

«Celebrimbor». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۹.