ارباب حلقه‌ها:بازگشت شاه (کتاب)

(تغییرمسیر از کتاب بازگشت شاه)
از دانشنامه والیمار

بازگشت شاه سومین كتاب از مجموعهٔ ارباب حلقه‌ها نوشتهٔ جی‌آر‌آر تالكین است.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.