کاله‌ناردون

(تغییرمسیر از کالن آردون)
از دانشنامه والیمار

کاله‌ناردون (به زبان انگلیسی: Calenardhon) سرزمینی سبز و خرم در شمال فرمانروایی گاندور بود، اما در دوران سوم متروک گشت. در سال ۱۶۳۶ دوران سوم این سرزمین زیبا به دلیل طاعون بزرگ نابود گشت اما برخی از دونلندینگ‌ها در بخش‌هایی از آن ساکن شدند.

در زمان حکمرانی کارگزار گاندور کیریون، گاندور از سوی بالخوت‌ها مورد تاراج و حمله قرار گرفت و کاله‌ناردون نیز از سوی این قوم وحشی از بین رفت. کیریون قاصدانش را برای درخواست کمک به سمت متحدان دیرینه اش، که ائوتئود نیز شامل آن می‌شد، فرستاد تا برای دفاع از گاندور هر چه سریعتر اقدام کنند.

ائورل جوان به این ندا پاسخ گفت و با شکست بالخوت‌ها در نبرد دشت کله‌برانت کمک بزرگی به گاندور نمود. گاندور نیز در پاسخ این وفاداری، سرزمین کاله‌ناردون را، به استثنای منطقه آنورین، به مردم ائوتئود پیشکش کرد.

پس از آنکه ائوتئود در آن سرزمین سکنی گزید، کاله‌ناردون به روهان یا ریدرمارک تغییر نام داد.

ریشه یابی نام

کاله‌ناردون در زبان سینداری به معنای "ایالت (استان) سبز" یا "منطقه سبز (بزرگ)" است. ( از کالن = "سبز" + آردون = "ایالت")

نام‌هایی که پیش از این تالکین برای این سرزمین به کار برده بود عبارتند از : اله‌ناردا > کاله‌ناردا > کالیناردا > کاله‌ناردان > کاله‌ناردون.