کارگزار

(تغییرمسیر از کارگزاران گاندور)
از دانشنامه والیمار

کارگزار یا آراندور لقبی سنتی برای مشاور ارشد یکی از پادشاهان گاندور بود.

پادشاه رومنداکیل اول اداره کارگزاران را تأسیس نمود. کارگزار ارشد توسط پادشاه و از میان عاقل ترین و مورد اطمینان ترین افراد انتخاب می‌شد. وظیفه کارگزاران آنقدر حساس بود که اجازه شرکت در جنگ و یا ترک قلمرو سلطنتی را نداشتند. آنان هیچگاه عضو خانواده سلطنتی نبوده‌اند.

در دوران کارگزاری پلندور٬ که عضو خاندان هورین بود٬ این لقب تبدیل به عنوانی موروثی شد٬ و همانند پادشاهی وظیفه مشاور ارشد پادشاه از پدر به پسر به ارث می‌رسید.

خاندان هورین توسط هورین که مشاور پادشاه میناردیل٬ بیست و پنجمین پادشاه گاندور٬ بود بنا نهاده شد. نسل آنان از نومه‌نوریان اصیل بود٬ اما از نوادگان الندیل و نسل خاندان سلطنتی نبودند.

پس از مرگ پادشاه ائارنور٬ که فرمانروایی گاندور را بدون هیچ ورثه‌ای رها کرد٬ کارگزار ماردیل وورونوه اولین کارگزار قانون گذار شد. ماردیل اولین کارگزاری بود که نقش رهبری در گاندور را بر عهده داشت. پس از وی ۲۵ نفر از نوادگان وی به عنوان کارگزار گاندور برگزیده شدند.

کارگزاران وظیفه نظارت و رهبری گاندور را تا زمان مشخص شدن پادشاه حقیقی گاندور که از وارثان الندیل بود بر عهده داشتند. زمانیکه بورومیر از پدرش دنه‌تور دوم پرسید که پیش از این چه مدت زمان طول می‌کشید که یک کارگزار پادشاه شود٬ اگر پادشاه اصلی بازنگردد٬ وی نیز پاسخ داد: "در دیگر مکان‌ها که از عظمت سلطنتی کمتری برخوردارند٬ چند سال ... اما در گاندور ده هزار سال کفایت نمی‌کند." این گفته کنایه‌ای به پادشاهی آرنور است که به سه تکه تقسیم شد و نهایتاً تبدیل به قلمروای متروکه و خرابه شد٬ و تنها به دست آراگورن دوم بازسازی شد.

کازگزاران هیچگاه بر مسند و تخت پادشاهی نمی‌نشستند٬ و به جای آن بر روی یک صندلی ساده از جنس سنگ سیاه که در پایین تخت پادشاهی بود٬ جلوس می‌نمودند. نماد منصب آنان عصایی سپید بود.

معادل کوئنیایی کارگزار واژه آراندور به معنای "خادم پادشاه" است.

کارگزاران گاندور

فهرست زیر کارگزاران گاندور را معرفی می‌کند. (تمام تاریخ‌های ذکر شده در دوران سوم است)

 1. ماردیل وورونوه ملقب به "ثابت قدم" (۲۰۲۹-۲۰۸۰)
 2. ارادان (۲۰۸۰-۲۲۱۶)
 3. هریون (۲۱۱۶-۲۱۴۸)
 4. بله‌گورن (۲۱۴۸-۲۲۰۴)
 5. هورین اول (۲۲۰۴-۲۲۴۴) - دو خواهر بزرگتر داشت
 6. تورین اول (۲۲۴۴-۲۲۷۸) - دو بار ازدواج کرد و دختران متعددی از دو همسرش داشت.
 7. هادور (۲۲۷۸-۲۳۹۵) - از همسر دوم تورین
 8. باراهیر (۲۳۹۵-۲۴۱۲)
 9. دیور (۲۴۱۲-۲۴۳۵) - فرزندی نداشت و وارث او خواهرزاده اش دنه‌تور بود.
 10. دنه‌تور اول (۲۴۳۵-۲۴۷۷)
 11. بورومیر (۲۴۷۷-۲۴۸۹)
 12. کیریون (۲۴۸۹-۲۵۶۷)
 13. هالاس (۲۵۶۷-۲۶۰۵)
 14. هورین دوم (۲۶۰۵-۲۶۲۸)
 15. بلک‌تور اول (۲۶۲۸-۲۶۵۵)
 16. اورودرت (۲۶۵۵-۲۶۸۵)
 17. اکته‌لیون اول (۲۶۸۵-۲۶۹۸)
 18. اگالموت (۲۶۹۸-۲۷۴۳)
 19. برن (۲۷۴۳-۲۷۶۳)
 20. بره‌گوند (۲۷۶۳-۲۸۱۱)
 21. بلک‌تور دوم (۲۸۱۱-۲۸۷۲)
 22. توروندیر (۲۸۷۲-۲۸۸۲)
 23. تورین دوم (۲۸۸۲-۲۹۱۴)
 24. تورگون (۲۹۱۴-۲۹۵۳)
 25. اکته‌لیون دوم (۲۹۵۳-۲۹۸۴)
 26. دنه‌تور دوم (۲۹۸۴-۳۰۱۹)

مدت کوتاهی پس از مرگ دنه‌تور دوم٬ پادشاه آراگورن تاج گذاری نمود. کارگزار فارامیر٬ پسر دنه‌تور دوم٬ عصای خود را تحویل پادشاه داد٬ اما عصا به وی بازگردانده شد. فارامیر به صورت تشریفاتی تا زمان تاج گذاری پادشاه وظیفه کارگزاری را بر عهده داشت٬ اما زمانیکه فارامیر در شفاخانه‌ها استراحت نمود٬ ایمراهیل از دول آمروت جای وی را پر کرد. اگرچه فارامیر مدت یک ماه و نیم پیش از تاج گذاری آراگورن کارگزار بود٬ اما وی را به عنوان یک کارگزار به رسمیت نمی‌شناسند. پادشاه اله‌سار منصب کارگزاری را برای فارامیر و نوادگان وی تصویب نموده و علاوه بر آن به او اجازه داد تا بر ناحیه ایتیلین حکمرانی کند.

نکته مهم در مورد ترجمه فارسی

واژه (Steward) در زبان انگلیسی به معنای پیشکار٬ ناظر٬ مباشر می‌باشد. اما در سلسله مقالات تالکین می‌توان از آن به عنوان کارگزار نام برد. در تاریخ سرزمین میانه تنها 3 نفر بودند که نقش مباشر و مشاور ارشد پادشاه گاندور را بر عهده داشتند. این سه تن عبارت بودند از :

 1. هورین به عنوان اولین مباشر گاندور که به عنوان بزرگ خاندان "خاندان هورین" به پادشاه میناردیل خدمت می‌نمود٬
 2. ووروندیل پسر هورین که به پادشاه ائارنیل دوم خدمت می‌نمود.
 3. پلندور پسر ووروندیل که به پادشاهان اوندوهر و ائارنیل دوم خدمت می‌نمود.

در زمان پلندور نسل پادشاهان گاندور به پایان رسید. اینگونه تشخیص داده شد که در غیاب پادشاه مباشران ارشد وظیفه رهبری و نگهداری قلمرو سلطنتی را بر عهده داشته باشند تا اینکه وارث اصلی الندیل منصب پادشاهی را باز پس گیرد. در این زمان بود که مباشران تبدیل به کارگزاران شدند. این واژه در انگلیسی معادل کلمه (Ruling Steward) است که به معنای کارگزار حاکم است.

منابع

«Stewards of Gondor». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۰.