کاردولان

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کاردولان
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیهسرزمین تپه سرخ
نوع حکومتسلطنتی
رهبرپادشاه کاردولان
اطلاعات اجتماعی
زبان‌هاوسترون
مکانشمال اریادور
جمعیتانسان‌ها و هابیت‌ها
اطلاعات تاریخی
ایجاد شده توسطتجزیه آرنور
تاریخ تاسیس۸۶۱ د.س
تاریخ احیا۱۳۴۹ د.س
تاریخ ازهم پاشیدن۱۶۳۶ د.س

کاردولان قلمرویی جداافتاده از فرمانروایی دون‌اداین یعنی آرنور است. پس از مرگ دهمین پادشاه، ائارندور، پسرانش بر سر تقسیم فرمانروایی به منازعه پرداختند و سرانجام سرزمین پهناور آرنور را به سه قسمت آرت‌اداین، رودآئور و کاردولان تقسیم کردند.

تاریخچه

Cardolan.jpg

منطقه کاردولان بین دو رودخانه باراندوین و میت‌ایتل قرار داشت. مرز شمالی آنرا جاده بزرگ شرقی تشکیل می‌داد، اما تپه‌های ودر نیز در کاردولان قرار داشت که قلعه مهم آمون سول در آن واقع شده بود. آمون سول جایگاه یکی از پلانتیرها بود و به همین دلیل رودآئور نیز ادعای آن را مطرح می‌نمود. همین مورد باعث شد که درگیری مختصری بین دو منطقه بوجود بیاید و سرانجام باعث شود که رودآئور پس از آنکه نسل مردمان دون‌اداین در آنجا از بین رفت، تبدیل به خادمان آنگمار شوند.

زمانیکه فرمانروایی آنگمار در شمال اریادور ظاهر شد، کاردولان تبدیل به یکی از مهمترین متحدان آرت‌اداین گشته بود. آنان می‌بایست با ارتش متحد آنگمار و رودآئور مبارزه می‌کردند. به زودی مشخص شد که کاردولان نمی‌تواند حملات آنگمار را دفع کند و در سالهای آخر حیات این منطقه مردمانش در مرکزی ترین نقطه این قلمرو یعنی تیرن گورتاد جمع شده بودند. در سال ۱۶۳۶ آن دسته از مردمانی که در بارو داونز باقی مانده بودند بر اثر طاعون بزرگ از بین رفتند. سپس آنگمار بارو وایت‌ها را به آن منطقه فرستاد تا تپه‌های موجود در آنجا را نابود و محل زندگیشان بکنند. آرت‌اداین توانستند برای مدتی کوتاه به این منطقه چیره شوند، اما مردم قلیلی که می‌خواستند در آنجا زندگی کنند توسط بارو وایت‌ها ترسانده و متواری گشتند. این چنین بود که کاردولان برای مدتی طولانی دوباره خالی از سکنه شد.

پس از سقوط نهایی آرنور و نابودی آنگمار در نبرد فورنوست، کاردولان باز هم منطقه‌ای متروک و ویران بود تا اینکه در زمان بازیابی مجدد فرمانروایی شمال به دست پادشاه السار در اواخر دوران سوم، این منطقه دوباره زنده شد.

ریشه یابی نام

نام کاردولان در زبان سینداری عبارت است از : "سرزمین تپه سرخ".