کاربر:PHoBiA

از دانشنامه والیمار
PHoBiA
« -فکر نمی‌کردم آخرش این باشه...
-آخرش؟ نه، این پایان سفرمون نیست. مرگ تنها یک مسیر دیگه است که همه خواهیم پیمود. وقتی آگاهانه این مسیر را انتخاب می‌کنی حجاب خودپرستی فروخواهد افتاد. اون وقته که میبینی!
-چی رو گندالف؟ چی رو میبینم؟
-کرانه های سپید، و فراتر، طلوع گرمابخش خورشید بر دشت های سرسبز بی انتها
 »
م این کاربر مدیر دانش‌نامه است.
د این کاربر دیوان‌سالار دانش‌نامه است

کیا هستم، یکی از وب‌مستران وب‌گاه والیمار و مدیر‌مسئول دانشنامهٔ والیمار.


دانش‌نامهٔ والیمار در حال حاظر ۱٬۳۱۱ مقاله دارد كه به امید خدا و یاری دوستان میرسونیمش به ۷۰۰۰ عدد.


تعداد کل ویرایش‌های این کاربر تا تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در دانش‌نامهٔ والیمار، ۲،۲۰۰ عدد بوده است.

بعضی از مقالاتی که توسط من آغاز شده‌اند

فرمانروایان نومه‌نور

پادشاهان گاندور

آینور

یاران حلقه

مری  • پی‌پین  • گندالف  • آراگورن دوم  • لگولاس

دیگر

الگو‌ها