کاربر:Aragorn

از دانشنامه والیمار
Aragorn
م این کاربر مدیر دانش‌نامه است.
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر یک الف است!


خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر همانند وانیار عاشق فرهنگ و ادب است!


خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر همچون نولدور روحی آتشین دارد!


خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر همانند فالماری دلبسته دریاست!


خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این کاربر همچون ناندور زندگی در جنگل را ترجیح می دهد.


بنده مجتبی هستم. یکی از مدیران دانشنامه والیمار. هر کسی با من کار داشت با این ایمیل ها تماس بگیره:

mojtaba.karimi010@gmail.com

kingmojtaba2006@yahoo.com


دانش‌نامهٔ والیمار در حال حاظر ۱٬۳۱۱ تا مقاله دارد كه به امید خدا و یاری دوستان میرسونیمش به ۷۰۰۰ عدد.


مقالات و رده‌هایی که تاکنون ایجاد نشده اند.
  • مقالات :
  • رده‌ها:
نژادها
  • الگوها:
بعضی از مقالاتی که توسط من آغاز شده‌اند

الف‌ها


نیم-الف‌ها

انسان‌ها


دورف‌ها

خاندان ها


موجودات سرزمین میانه


اشیاء سرزمین میانه

مکان‌ها

اتفاقات و دوران‌ها