کاخ‌ها

از دانشنامه والیمار

یک کاخ سازه ای قدرتمند است که اغلب با اهداف دفاعی ساخته می شود. آنها را اکثراً با سنگ می سازند و کمانداران می تواند در امنیت کامل و از پشت دیوارها دشمن را مورد هدف قرار دهند. در برخی مواقع آنرا قلعه یا دژ نیز می نامند. کاخ‌های آیزنگارد از آهن ساخته شده بود.