ژوئیه ۹

از دانشنامه والیمار
ژوئیه
  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰  
  ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰  
  ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
ژان فور مار آور می ژون
ژوء اوت سپت اکت نوا دسا

رخ‌دادهای ژوئیه ۹.


  • ۱۹۴۴ د.س:
    • خبر حملهٔ دشمن از جنوب شرقی به ائارنیل می‌رسد. او و ارتش جنوبی‌اش از قبل در موقعیت حمله قرار داشتند و نقشه کشیده بودند که وین‌رایدر‌ها را در در حوالی رود پروس غافلگیر کنند.