ژانویه ۱۶

از دانشنامه والیمار
ژانویه
  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰  
  ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰  
  ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱
ژان فور مار آور می ژون
ژوء اوت سپت اکت نوا دسا

رخ‌دادهای ژانویه ۱۶.


  • ۳۰۱۹ د.س:
    • فرودو از خواب برمی‌خیزد و متوجه می‌شود که اورک‌ها از زیر کلبهٔ درختی که آنها در آن خوابیده‌اند در حال حرکتند.
    • گروه از میان لورین راهنمایی می‌شوند.