چوب ریش

از دانشنامه والیمار

چوب ریش فرمانروا و پیرترین انت ها در دوران سوم و چهارم بود و او بود که حمله به دژ سارومان یعنی آیزنگارد را رهبری می کرد. به کمک او سارومان شکست خورد و هابیت ها نجات پیدا کردند. بعدها هم او و انت هایش در برابر اورک ها از سیاه بیشه دفاع کردند. نام دیگر او فنگورن است.


منابع

  • ویکیپدیا
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.

جستارهای وابسته