پسران فئانور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

پسران فئانور هفت تن از الف‌های نولدور می باشند که عبارتند از: مادروس، ماگلور، کله‌گورم، کارانتیر، کوروفین، آمرود و آمراس. آنها همراه با پدرشان سوگند فئانور را خوردند و راه او را پس از کشته شدنش در نبرد داگور-نوئین-گیلیات ادامه دادند. آنان سرزمین‌هایشان را در بلریاند شرقی بنا نهادند. مادروس و ماگلور سریعاً به گذرگاه های جنول لوت‌لان رفته و دیگر برادران به دیگر سرزمین های پشت آنها حکومت کردند.

تاریخچه

پسران فئانور در کل با دیگر الف‌های بلریاند برای مبارزه با مورگوت متحد شدند. پس از پیدا شدن جواهر بزرگ سیلماریل توسط برن ارخامیون و لوتین، سوگندی که خورده بودند وارد عمل شد و آنها در مقابل دیگر الف‌های خویشاوند خود قرار گرفتند به امید اینکه بتوانند سیلماریل را بدست بیاورند. برای نیل به این هدف آنها به دیور در دوریات و نیز به بازماندگان گوندولین در کوههای سیریون حمله بردند ، اما هیچ یک از این الف‌کشی‌ها برای آنها سودی نداشت و آن گوهر را به آنان بازنگرداند. در آخر تنها سیلماریلی که باقی ماند توسط ائارندیل بکار گرفته شد.

در زمان نبرد خشم تنها دو تن از برادران باقی مانده بودند، مادروس و ماگلور. آنها به اردوگاه ائون‌وه دستبرد زده و دو سیلماریل باقی مانده را به سرقت بردند، اما اعمال بد و ناپسندشان سبب شد که جواهرات آنان را قبول نکنند و به شدت گوشت و پوست آنها را بسوزانند. مادروس از شدت درد خود را همراه با سیلماریل به درون اعماق سوزان زمین افکند و ماگلور نیز همانند برادرش تنها سیلماریل باقی مانده را به دریای بزرگ افکند و پس از آن آواره جهان شد.

پسران

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

۱. مادروس بلندقامت - نام پدری او نلیافینوه ("سومین فینوه") و نام مادری‌اش مایتیمو ("خوش ترکیب") بود. او مقام پادشاهی برین نولدور را به خاطر نجاتش توسط فینگون پسر فین‌گولفین رها کرد.خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

۲. ماگلور خنیاگر - نام پدری او کانافینوه ("فینوه خوش صدا") و نام مادری‌اش ماکالائوره ("سازنده طلا" به دلیل قدرت بالا در شاعری) می باشد.
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

۳. کله‌گورم زیبا - نام پدری او تورکافینوه ("فینوه خوش هیکل") و نام مادری‌اش تییل‌کورمو ("تند مزاج") بود.
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

۴. کارانتیر سیاه - نام پدری او موری‌فینوه ("فینوه تیره مو") به دلیل موهای سیاهش و نام مادری‌اش کارنیستیر ("سرخ چهره" به دلیل چهره سرخش) بود.
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

۵. کوروفین صنعتگر - نام پدری او کوروفینوه ("پسر چیره‌دست فینوه") همانند فئانور و نام مادری‌اش آتارینکه ("پدر کوچک") بود. او پدر کله‌بریمبور سازنده حلقه‌های قدرت نیز می باشد.خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

۶. آمرود - نام پدری او پیتیافینوه ("پسر کوچک فینوه") و نام مادری‌اش آمباروسا ("مو حنایی")بود.
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

۷. آمراس - نام پدری او تلوفینوه ("آخرین فینوه") و اگر نام مادری‌اش در اصل آمباروسا بود اما پدرش اصرار داشت نام دیگر برای او انتخاب کند. بنابراین مادرش او را اومبارتو ("دارای سرنوشت") نامید، اما فئانور آن را به آمبارتو ("بلندمرتبه") نامید.


منابع