ویلیا

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ویلیا
دیگر نام‌هاحلقه هوا ، حلقه یاقوت کبود ، حلقه آبی
صاحبکلبریمبور اما توسط چندین نفر حمل شد: گیل-گالاد و الروند
سازندهکلبریمبور
ظاهرحلقه‌ای از طلا همراه با جواهری از یاقوت کبود در میان

ويليا (به زبان انگلیسی: Vilya or Wilya) یا حلقه باد یکی از حلقه‌های قدرت می باشد که توسط الف‌های اره‌گیون ساخته شد. این حلقه در کنار ننیا و ناریا ، اغلب به عنوان سه حلقه الف‌ها یاد می شود که قدرتمندترین نوع در میان حلقه‌هایی است که کلبریمبور ارباب اره‌گیون ساخته است. در ساخت آنها آناتار ظاهر آراسته سائورون ارباب تاریکی هیچ دخالتی نداشته است. بنابراین هیچ یک از این سه حلقه به دست او آلوده نشدند. اما به مانند دیگر حلقه‌های الف‌ها ، این حلقه نیز به دلیل مالکیت سائورون بر حلقه یگانه ، تحت تأثیر او بود. زمانیکه سائورون به اره‌گیون حمله برد، این حلقه به گیل-گالاد در لیندون سپرده شد. در آنجا این حلقه بعدها به الروند سپرده شد که او هم آنرا در دوران دوم و بخشی از دوران سوم حمل کرد. همانند دیگر حلقه ها، ویلیا نیز جواهرنشان بود. این حلقه دارای سنگ آبی بزرگی است که در وسط آن کار گذاشته شده است. به همین دلیل به آن "حلقه یاقوت کبود" یا "حلقه آبی" گفته می شود. اصطلاح کم کاربردتر ، "حلقه هوا" می باشد که اهمیت بالای آن نسبت به دیگر حلقه‌ها را می رساند. گفته می شود که این حلقه قدرتمندترین حلقه بوده است.

بعد از نابودی سائورون، از قدرت این حلقه کاسته شد و در اواخر دوران سوم توسط الروند به آن طرف دریاها برده شد.


 حلقه‌های قدرت 
حلقهٔ یگانه
سه حلقه
(ناریا | ننیا | ویلیا)
هفت حلقه
(حلقهٔ ترور)
نه حلقه


منابع

«ویلیا». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 16 آگوست 2010.