والا

از دانشنامه والیمار

والار (به زبان انگلیسی: Valar) (مفرد به صورت والا) قدرت‌های آردا می‌باشند که در بخش غربی آمان زندگی می‌کنند.

تاریخچه

والار چهارده روح قدرتمند از نژاد آینور می‌باشند که پس از خلق آردا وارد آن شدند و از سوی ایلوواتار آن یگانه خالق هستی دستور یافتند که با روح پلید ملکور به مبارزه بپردازند. آنها در ابتدا در جزیره آلمارن ساکن بودند، اما پس از نابودی آن، سالها پیش از بیداری الف‌ها به آمان نقل مکان کردند و والینور را بنا نهادند.

آنها بزرگترین آینورهایی هستند که شاهد اندیشه ایلوواتار بودند و برای خلق و ایجاد آردا وارد آن شدند. اما ملکور که قدرتمندترین آینورها پس از مانوه بود به آردا آمد تا آنرا در اختیار خود بگیرد.

مانوه و ملکور به نبرد پرداختند، و مانوه از دیگران ارواح تقاضای کمک کرد تا او را در جنگ با ملکور یاری دهند. در این جنگ والاها و مایاهای دیگر نیز شرکت داشتند. ملکور در نبرد شکست خورده و متواری گشت و بقیه به ایجاد و خلق جهان پرداختند. اما ملکور این را دید و برگشت تا آردا را از آن خود کند.

والار (مانند دیگر آینورها) شکل و فرم ثابتی ندارند، اما در اغلب اوقات شکل ظاهری انسان‌ها و الف‌ها را به خود می‌گیرند ولی در عین حال می‌توانند نامرئی باقی بمانند.

والاها خدا نیستند، اشتباهی که اکثر آدمیان می‌کردند و تصور می‌کردند که آنها آغازکنندگان آردا بوده‌اند. آنها در واقع فرستادگان یا نایبان ایلوواتار یگانه خالق هستی هستند که به ندرت در کارهای جهان به طور مستقیم دخالت می‌کند. پس مقوله چند خدایی در مورد والاها تفکری ردشده‌است.


اسامی

والاها از نظر الداها دارای اسامی محتلفی بوده‌اند. در سرزمین میانه، آنها با دیگر اسامی به زبان سینداری شناخته می‌شوند؛ برای مثال آنها واردا را «البرت» می‌نامند. انسان‌ها اسامی دیگری بر آنان می‌نهند، که اوایل آنها را به عنوان «خدایان» تصویر می‌نمودند. در مثالی دیگر دورف‌ها ، آفریننده خود آئوله را ماهال خطاب می‌کنند. لازم به ذکر است، تمام اسامی که در زیر مشاهده می‌نمایید، به استثنای اورومه ، نام حقیقی والاها نیست بلکه تنها عناوین آنها می‌باشد؛ در واقع اسامی حقیقی والاها در هیچ جایی ذکر نشده‌است. والاهای مذکر یا نر را «ایزدان یا پادشاهان والار» می‌نامند؛ در حالیکه والاهای مؤنث یا ماده را «ایزدبانوان یا ملکه‌های والار» یا والییر (Valier) خطاب می‌کنند. در زبان سینداری مترادف‌های والا و والار ، بالان و بالاین می‌باشد. این اسامی در زبان محاوره استفاده نمی‌شده‌است.


ایزدان یا پادشاهان والار


ایزدبانوان یا ملکه‌های والار


دیگر نامها

آراتار یا «عالی مقامان» (در زبان سینداری: رودین) یا یگانگان آردا ، هشت تن از بزرگترین‌های والار بودند: مانوه ، واردا ، اولمو ، آئوله ، یاوانا ، ماندوس ، نیه‌نا و اورومه. ملکور که قدرتمندترین در بین آنها بود به عنوان آراتار محسوب نمی‌شود.

لورین و ماندوس برادر یکدیگرند و به آنها فئانتوری یا "اربابان جانها" گفته می‌شود.

ارتباط بین والار

ایلوواتار از اندیشه اش والاها (و تمام آینور) را خلق کرد که شاید بعضی او را به عنوان پدر بشناسند. اگر چه تمام والاها خواهر یا برادر نیستند، اما همگی در اندیشه ایوواتار با یکدیگر ارتباط دارند. این والاها بودند که برای اولین بار ازدواج را انجام دادند و بعدها این کار را به الف‌ها نیز انتقال دادند. اما تنها یک چنین ازدواجی میان والاها در جهان اتفاق افتاد و آن هم ازدواج تولکاس و نسا بود که پس از برافراشته شدن دو فانوس انجام شد. اولمو و نیه‌نا و ملکور ازدواج نکردند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
ماندوس
 
وایره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نیه‌نا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایرمو
 
استه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اولمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایلوواتار
 
 
ملکور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مانوه
 
واردا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آئوله
 
یاوانا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اورومه
 
وانا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تولکاس
 
نسا
 
 
منابع

«Valar». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۰.