واردا

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
واردا
والار
زندگی‌نامه
ورود به آرداسال‌های فانوس‌ها
منصببانوی ستارگان
آفرینش‌هاستارگان
مشخصات ظاهری
جنسیتزن
همسرمانوه


واردا النتاری(به زبان انگلیسی: Varda Elentári) ، که در زبان سینداری به البریت گیلتونییل معروف است، یکی از والییر (ایزدبانوان) ، همسر مانوه و ملکه والار می‌باشد. واردا، بانوی ستارگان که تمامی قلمروهای ائا را می‌شناسد. بسیار زیباست به صورتی که در سخن آدمیان و الفها نمی‌گنجد، زیرا روشنایی ایلوواتار هنوز بر چهرهٔ او باقی است. توانایی و شادی اش در روشنایست. واردا همراه با مانوه می‌زید و از ژرفناهای ائا به یاری مانوه آمد زیرا ملکور را پیش از پیدایش آهنگ(موسیقی آینور) می‌شناخت و دست رد بر سینه‌اش زده بود. و ملکور از او بیزار بود و بیش از تمام آفریده‌های ارو بیم ناک.


تاریخچه

Varda.png

واردا و مانوه به ندرت از هم جدایند و در والینور می‌زیند. تالارهاشان بر فراز برف‌های ابدی، بر فراز اویولوسه، بلندترین برج تانیکوئتیل، بلندترین کوه زمین است.اگر مانوه در کنار واردا باشد گوش‌های واردا واضح تر از هر گوش دیگری، صداهایی را که در دوردست‌های شرق تا غرب طنین انداز است، از تپه‌ها و دره‌ها و از جایگاه‌های تاریکی که ملکور بر روی زمین ساخته‌است، می‌شنود. و اگر واردا در کنار مانوه باشد چشمان مانوه تیز تر از تمام چشمان هر چیزی را می‌بیند.

از میان بزرگانی که در آردا ساکن‌اند، الف‌ها واردا را بیش از دیگران حرمت می‌نهند و دوست دارند و او را البریت می‌ناند، از میان تارکی سرزمین میانه به او توسل می‌کنند و به هنگام بر آمدن ستاره‌ها نامش را در ترانه‌ها بانگ می‌زنند.


الهام

والار، موجوداتی قدسی بودند که در رده‌ای پایین تر از یگانه خالق متعال ایلوواتار قرار می‌گرفتند، و در سرزمین میانه تصور می‌شد که آنها مترادف فرشتگان و قدیسان هستند؛ این بعدها باعث شد که مردم آنجا واردا را به عنوان مقدس ترین و دوست داشتنی ترین والا بشناسند. واردا را مترادف با مریم مقدس در اعتقاد مسیحیت در آثار تالکین می‌دانند.


وجه تسمیه

واردا در زبان کوئنیایی به معنای بلندمرتبه یا رفیع است و تلری‌ها او را بارادیس می‌نامند.

حالت سینداری این نام «البریت» (Elbereth) می‌باشد که از دو کلمه elen-barathi مشتق شده‌است.

در زبان آدونایی این نام بیشتر اقتباس می‌شود تا اینکه ترجمه شود؛ آنرا آورادی بکار برده‌اند.

نسخه‌های قدیمی تر این نام عبارتند از : بارادا (Barada) ، بریدیل (Bridhil) ، تیمبریدیل (Timbridhil) و تین‌وتاری (Tinwetari)


اسامی و القاب

او را النتاری «بانوی ستارگان» (Elentári) و تینتاله «روشن کننده ستارگان» (Tintallë) می‌نامند.

در زبان سینداری، لقب او گیتونییل «روشن کننده ستارگان» (Gilthoniel) و فانویلوس «همیشه سپید» (Fanuilos) می‌باشد.

در زبان آدونایی او را «گیملینیتیر» یا «روشن کننده ستارگان» می‌نامند.

او را با القابی چون روشن کننده ، بانوی ستارگان ، ملکه ستارگان و سپید برفی نیز می‌شناسند.
منابع

«Varda». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۰.