هفت حلقه

از دانشنامه والیمار

هفت حلقه دورف‌ها ، حلقه‌های قدرتی بودند که از سوی سائورون با ظاهر آناتار به هفت تن از اربابان دورف‌ها داده شده بود. همانطور که گندالف بیان می کند این حلقه ها به اربابان هفت خاندان دورف اهدا شد.

معروف ترین حلقه ها، حلقه ترور می باشد؛ در داستان ها گفته شده است که کله‌بریمبور این حلقه را پیش از سقوط اره‌گیون به دورین سوم پادشاه قوم دورین اهدا کرد، اما بعید به نظر می رسد که کلبریمبور پس از شکنجه شدن توسط سائورون این هفت حلقه را ساخته باشد.

اربابان دورف‌ها در مقابل نحسی و بدیمنی جادوی این حلقه ها مقاومت کردند و حتی این حلقه ها نمی توانست آنها را نامرئی سازد. اما در عوض، این حلقه ها آنان را به شدت ثروتمند ساخت زیرا این قدرت به آنها داد که هر چیزی را که در موردش فکر می کردند چند برابر در مقابل آنها ظاهر می شد. بنابراین این قدرت آنان را حریص و طمکار نیز کرد.

سائورون پس از اینکه از شکستش بسیار عصبانی شده بود، سعی کرد تا تمام حلقه ها را باز پس گیرد. او موفق شد که دو تای آنها را پس بگیرد، اما چهار تای دیگر توسط اژدهایان بلعیده شد. سائورون حلقه سوم را از تراین دوم در سال ۲۸۴۵ دوران سوم باز پس گرفت و این درحالی بود که او توسط سائورون در زندان های دول گولدور محبوس شده بود. گندالف بسیار دیر رسیده بود و تنها توانست نقشه تور را به سمت ورودی مخفی به کوهستان تنها که به محل تراین ختم می شد دریافت کند.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
یکی از حلقه های دورف‌ها از جنس یاقوت زرد
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
یکی از حلقه های دورف‌ها از جنس یاقوت کبود
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
یکی از حلقه های دورف‌ها از جنس یاقوت سرخ
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
یکی از حلقه های دورف‌ها از جنس زمرد سبز
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
یکی از حلقه های دورف‌ها از جنس الماس
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
یکی از حلقه های دورف‌ها از جنس زرنیخ آبی
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
یکی از حلقه های دورف‌ها از جنس یاقوت ارغوانی حلقه‌های قدرت 
حلقهٔ یگانه
سه حلقه
(ناریا | ننیا | ویلیا)
هفت حلقه
(حلقهٔ ترور)
نه حلقه


منابع

«Seven Rings». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۰.