هالمیر

از دانشنامه والیمار
هالمیر
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
القابارباب بره‌تیل
تاریخ و محل تولد۳۹۰ د.ا
قلمروبره‌تیل
مرگ۴۷۱ د.ا
سن در هنگام مرگ۸۱ سال
والدینهالدان
فرزندانهالدیر، هیریل، هوندار، هارت
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هالمیر (به زبان انگلیسی: Halmir) ارباب خاندان هالت در زمان نبرد داگور براگولاخ بود. پس از نبرد و تسخیر میناس تیریت، اورک‌ها بدون هیچ مانعی شروع به پرسه زدن در سرتاسر بلریاند کردند. هالمیر از پادشاه تینگول درخواست کمک کرد، و او نیز مبارزین سینداری بسیاری را تحت فرماندهی به‌لگ اعزام داشت. هالمیر و به‌لگ به کمک یکدیگر توانستند نیروهای پیشروی اورک‌ها را از بین ببرند. پس از پیروزی سرزمین های جنوبی پس از مدتی توانستند روی آرامش به خود ببینند. پس از هالمیر پسر وی هالدیر به عنوان ارباب هالادین برگزیده شد.

هر چند در جایی ذکر نشده است، اما به احتمال زیاد هالمیر پسر و یا حداقل خویشاوند هالدان بوده است.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدیر
 
هیریل
 
هوندار
 
هارت