هالث

از دانشنامه والیمار

هالث پسر بزرگ هلم پتک مشت و برادر هاما بود. هالث در حالی که از ادوراس در مقابل حمله دونلندی ها دفاع می کرد همراه با آخرین مدافعان،‌ جلوی درهای مدوسلد کشته شد. بعد از آن ولف بر تخت پادشاهی نشست و خود را شاه آن سرزمین نامید. مدتی بعد از زمستان طولانی فری‌لاو، پسر عمه‌ی هالث، از پناگاه دون‌هارو بیرون آمد و بهمراه گروهی کوچک از افرادش بطور ناگهانی به ادوراس هجوم برده و آنجا را تسخیر کرد. بعد از فتح ادوراس فری‌لاو به خون‌خواهی هالث، با دستان خودش ولف را کشت.


هالث به معنای "جنگجو" است.