خاندان هالت

(تغییرمسیر از هالادین)
از دانشنامه والیمار

خاندان هالت که به هالادین نیز معروف هستند، دومین خاندان اداین می‌باشند که از ارد لویین گذشتند و وارد بلریاند شدند و بیشتر از دیگر خاندان‌های اداین عمر کردند و این را مدیون استراتژی تدافعی خود در دوران نبرد جواهرات هستند.

اصالت

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

اجداد هالادین از هیلدورین به سمت غرب حرکت کردند. هنگام مهاجرتشان به درواداین پیوستند و در نزدیکی کوهستان سفید مدتی را پیش آنها ماندند.

زمانیکه هسته اصلی آنها مجبور به مهاجرت دوباره شدند، برخی از درواداین آنها را در سفر به سمت شمال همراهی کردند و از شکاف کاله‌ناردون گذشتند. بسیاری از آنها عقب ماندند زیرا تراکم جنگل‌هایی که مین‌هیریات و حد فاصل نیمه غربی اندوایت و گری‌فلود را پوشانده بود بسیار بالا بود و آیزن تبدیل به چراگاهی بزرگ شده بود. نوادگان آنها مردمی بودند که در جنگل‌ها و کناره‌های جنوبی کوهستان آبی به خصوص مین‌هیریات زندگی می‌کردند.

بخشی از خویشان آنها که در کوهستان سفید ساکن بودند ظاهراً بعدها در زمان سالهای تاریک توسط مردان تاریکی از خانه و کاشانه شان فراری گشتند و به سمت تپه ماهورهای جنوبی کوهستان مه گریختند. پس از آن برخی دیگر به سرزمین‌های خالی کوچ کردند تا اینکه به بارو-داونز رسیدند. مردمان بری از این دسته از افراد بودند.

در بلریاند

هالادین در سال ۳۱۱ دوران اول وارد بلریاند شدند. بر خلاف خاندان بئور که پیش از آنها و خاندان هادور که پس از آنها وارد این سرزمین شده بودند، آنان به سمت استولاد پیشروی نکردند بلکه به جای آن به سمت جنوب تارگه‌لیون یعنی قلمرو کارانتیر حرکت کردند. هالادین ارباب مشخصی نداشتند و به صورت پراکنده در آن منطقه می‌زیستند. این شیوه زندگی تا سال ۳۷۵ دوران اول ادامه داشت تا آنکه گروهی از اورک‌ها به این سرزمین حمله ور شدند. در پاسخ به این تهاجم، هالداد رهبری مردم را بر عهده گرفت و شروع به ساخت سنگرهای چوبی بین دو رود گلیون و آسکار در جنوب سارن آتراد کرد. در آنجا او دفاع مردمش را رهبری می‌کرد تا اینکه به همراه پسرش هالدار کشته شدند، در آن هنگام دختر او هالت فرماندهی خاندان را بر عهده گرفت و برای یک هفته مقاومت کرد تا اینکه ارتش کارانتیر توانستند آنان را نجات دهند. به پاس شجاعت و دلیری هالت، کارانتیر منطقه‌ای از قلمرو خود را به او پیشنهاد داد تا به عنوان رعیت پیش او زندگی کنند، اما هالت این پیشنهاد را نپذیرفت و به جای آن رهبری مردمش در مهاجرت به سوی استولاد و نان دانگورتب را پذیرفت. آنان موقتاً در این سرزمین ساکن شدند تا اینکه سرانجام به سمت تالات دیرنن و جنگل بره‌تیل منزلگاه همیشگی خاندان هالت حرکت کردند. در آنجا هالت آمون اوبل را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد.

سرانجام هالت از دنیا رفت و از آنجاییکه هیچ وارثی از خود بر جای نگذاشته بود، عنوان فرمانده هالادین به نسل برادرش هالدار و پسر وی هالدان بازگشت، کسیکه به مدت ۳۱ سال حکومت کرد و پس از مرگش فرماندهی خاندان به پسرش هالمیر رسید. چهار سال بعد در سال ۴۵۵ ، مورگوت محاصره آنگباند را در نبرد داگور براگولاخ شکست. خاندان هالت به صورت فعال هیچ نقشی در این نبرد نداشت، اما با همکاری الف‌های سیندار دوریات که تحت رهبری به‌لگ بودند، با گروهی از اورک‌ها به نبرد پرداختند. هم دوریات و هم بره‌تیل در هیچ یک از نبردهایی که قوم نولدور و متحدانش در آن شرکت داشتند حضور نداشتند مگر اینکه تعداد بسیار اندکی از آنها در آن نبردها جنگیدند.

از چهار فرزند هالمیر، دو تای آنها با خاندان هادور وصلت کردند: وارث وی هالدیر با گلوره‌دل دختر هادور ازدواج کرد، در حالیکه دخترش هارت همسر گالدور شد و صاحب هور و هورین قهرمانان بزرگ دوران اول شدند. این دو پسر در دوران کودکی شان نزد پدربزرگشان هالدیر در جنگل بره‌تیل بزرگ شده بودند.

زمانیکه اتحاد مادروس شکل گرفت، هالمیر پیشنهاد کمک و یاری خاندان هالت و شرکت در جنگ را مطرح کرد، اما یک سال پیش از نبرد نیرنائت آرنوئدیاد او از دنیا رفت و انجام وعده او به پسرش هالدیر سپرده شد. هالدیر در نبرد شرکت کرد و و در کنار برادرش هوندار کشته شد. هاندیر پسر هالدیر رهبری قوم را بر عهده گرفت اما او نیز بر اثر حملات متعددی که اورک‌ها به جنگل بره‌تیل داشتند کشته شد و سرانجام رهبری خاندان به پسرش براندیر سپرده شد.

تاریخچه پسین

پس از مرگ هاندیر خاندان هالت سرگردان و گوشه گیرتر شدند اما نجات یافتند. در دوران فرماندهی براندیر بود که تورین تورامبار پسر هورین به جنگل بره‌تیل آمد و به غیر از رهبر همه کاره آنجا شد. آنان را ترغیب کرد که دست از مبارزه مخفیانه برداشته و همانند او و الف‌های نارگوتروند به صورت علنی بجنگند. حضور تورین در بره‌تیل، گلارونگ اژدها را به آنجا کشاند و اگر چه موفق شد هیولا را نابود کند اما بر اثر خشم و عصبانیت براندیر را نیز به قتل رساند و آخرین برگ سرنوشت شومش ورق خورد. خودکشی تورین دوره‌ای از تاریخچه خاندان هالادین را نیز به پایان رساند.

اما کار هورین و خانواده نفرین شده وی هنوز به پایان نرسیده بود چرا که هورین پس از بیست و هشت سال اسارت در آنگباند به میان آنها بازگشته بود. حال که مردی شکسته و پیر شده بود در به راه انداختن جنگی داخلی در خاندان هالت موفق بود، زیرا همسرش را بر مزار قبر فرزندانش پیدا کرده بود و گمان می‌کرد که دلیل کشته شدن آنها خاندان هالت است. اوبل هالاد به آتش کشیده شد و تمام وارثین بالقوه این خاندان یا کشته شدند و یا به علت هرج و مرج از آن منطقه فرار کردند. در سال ۵۰۰ دوران اول بود که خاندان هالت به عمر خود پایان داد.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالت
 
 
 
هالدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گلوره‌دل
 
هالدیر
 
هیریل
 
انتور
 
هوندار
 
هارت
 
گالدور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاندیر
 
آگاتور
 
مه‌لت
 
هونلت
 
هونداد
 
هورین
 
هور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر
 
هونتور
 
مانتور
 
 
 
 
 
هاردانگ
 
تورین تورامبار
 
تور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ائارندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الروس
 
الروند

همچنین ببینید


منابع

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «خاندان هالت»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. (بازیابی در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰).