نیه‌نا

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نیه‌نا
والار
زندگی‌نامه
دیگر نا‌م‌هانینیر(صورت سینداری نیه‌نا)، هسکیل، نوری (آن کس که افسوس می‌خورد)، کالامه-تاری (بانوی مرگ) و فویی (شب)
ورود به آرداسال‌های فانوس‌ها
منصببانوی غم و اندوه
مشخصات ظاهری
جنسیتزن
خواهر یا برادرنامو و ایرمو


نیه‌نا (به زبان انگلیسی: Nienna)، صدای امیدواری، یکی از والار. تواناتر از استه، نیه‌ناست، خواهر فئانتوری، اربابان جان؛ او تنها می‌زید. نیه‌نا با اندوه آشناست، و برای هر گزندی که آردا از آفت ملکور دیده‌است، سوگواری می‌کند.


تاریخچه

آنگاه که ایلوواتار، آهنگ را پدیدار گردانید غم او چنان عظیم بود که ترانه‌اش، زمانی بس دراز پیش از پایان به مویه بدل گشت، و صدای سوگواری پیش از آغاز با نغمه‌های جهان درآمیخت. اما نیه‌نا برای خود گریه نمی‌کند؛ و کسانی که صدایش را می‌شنوند، ترحم و صبر در امیدواری را می‌آموزند.

تالارهایش در غرب ِ غرب واقع است، بر روی مرزهای جهان؛ و نیه‌نا به ندرت به شهر والیمار می‌آید، آنجا که جمله شادمانی است. بلکه بیشتر به تالارهای ماندوس می‌رود که نزدیک تالارهای اوست؛ همهٔ کسانی که در ماندوس به انتظار مانده‌اند نامش را بانگ می‌زنند، زیرا برای ارواح توانایی به ارمغان می‌آورد، و غم را به خردمندی بدل می‌سازد. پنجره‌های سرایش از دیوارهای جهان رو به بیرون می‌نگرد.

Nienna.png

او یکی از آراتار است، بلندپایگان آردا، و مایا، اولورین، که در دوران سوم با نام‌های میتراندیر و گندالف در سرزمین میانه شناخته می‌شد، از او صبر و ترحم آموخت. و این نیه‌نا بود که پس سه دوره بندی بودن ملکور، هنگامی که دوباره او را به حلقه داوری آوردند، و او به نیرنگ خود را پاک شده از تمام پلیدی‌ها نشان می‌داد، از او دفاع کرد، در حالی که در تمام دوران برای زخم‌هایی که ملکور به آردا زده بود می‌گریست؛ و باز این نیه‌نا بود که پس از نابودی دو درخت، آن دو را با اشک از پلیدی‌های اونگولیانت فرو شست، و سوگ سرودی برای مرارت‌های جهان و زخم‌های آردا خواندن گرفت.


وجه تسمیه

در زبان کوئنیایی او را Nyenna نامند یعنی کسی که می گرید.

حالت سینداری او نینیر (Ninir) است.

دیگر نام های او عبارتند از: هسکیل (Heskil) (به کوئنیایی "آن کس که زمستان است" ) ، نوری (Núri) ("آن کس که اندوه می خورد") ، کالامه-تاری (Qalmë-Tári) ("بانوی مرگ") و فویی (Fui) ("شب") .
منابع

«Nienna». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۱۰.