نه حلقه

از دانشنامه والیمار

نه حلقه حلقه‌های قدرتی بودند که سائورون بوسیله آنان آدمیان را فریفت و آلوده کرد و به خدمت خود در آورد. افرادی که این نه حلقه را به دست کردند، نزگول نامیده می‌شوند.

تاریخچه

این حلقه‌ها نیز در کنار دیگر در حلقه‌ها در اره‌گیون و توسط کله‌بریمبور ساخته و پرداخته شدند. این حلقه‌ها در یکی از مکان‌های امن اره‌گیون ساخته شدند، اما در نهایت تمام آنها (مگر سه حلقه الفی) به دست سائورون افتادند. او نه تا از حلقه‌ها را به پادشاهان آدمیان که سه تن از آنها از نومه‌نوریان بودند اهدا کرد.

مالکین این نه حلقه در نهایت نزگول نامیده شدند.

در اواخر دوران سوم، این احتمال وجود دارد که سائورون این نه حلقه را در اختیار گرفته باشد تا نیرویش را تقویت کند.


تأثیر

حلقه‌های قدرت به حاملینشان تواناییهای قدرتمند و جادویی می‌داد و این قابلیت را به آنان می‌داد که بر اراده مردمان تأثیر بگذارند.

این تأثیر بر روی آدمیان ویژه بود: حلقه‌ها به آنان عمری بسیار طولانی می‌داد، اما حامل حلقه به تدریج احساس فرسودگی می‌کرد تا اینکه در نهایت تبدیل به یک شبح می‌شدند. نه پادشاهی که حلقه‌ها به آنان داده شد در آخر تبدیل به اشباح حلقه شدند زیرا سائورون می‌توانست کنترل حلقه‌های آنان را بدست بگیرد.


تصاحب نه حلقه

در شورای الروند، گندالف گفت که نزگول با گفتن عبارت "نزگول نه حلقه را نگهداری می‌کنند" از حلقه‌ها محافظت می‌کنند. هرچند در بسیاری از منابع دیگر، گفته شده‌است که سائورون صاحب این حلقه‌ها بوده‌است. علاوه بر آن، فرودو بگینز زمانیکه در تپه آمون سول بود، هیچ حلقه‌ای را بر دستان آنان ندید و این اعتقاد وجود دارد که اگر آنها حلقه‌ها را به دست داشته‌اند پس باید به طور کامل (حتی ردایشان) نامرئی می‌بوده‌اند. حلقه‌های قدرت 
حلقهٔ یگانه
سه حلقه
(ناریا | ننیا | ویلیا)
هفت حلقه
(حلقهٔ ترور)
نه حلقهمنابع

«Nine Rings». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۰.