نامو

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نامو
والار
زندگی‌نامه
دیگر نا‌م‌هاماندوس(نام جایگاه او،اکثراً با این نام خوانده می‌شود.)،بدهورن(حالت سینداری نامو)،بناس(حالت سینداری ماندوس)،قاضی،دادگر
ورود به آرداسال‌های فانوس‌ها
منصبتقدیرگر والار
آفرینش‌هانگهدارندهٔ ارواح است
مایارتیلیون
منزل‌گاهتالارهای ماندوس
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
همسروایره
خواهر یا برادرایرمو و نیه‌نا


نامو (به زبان انگلیسی: Námo)، تقدیرگر والار. فئانتوری، اربابان جان، دو برادرند، ایشان را غالباً ماندوس (به زبان انگلیسی: Mandos) و لورین نامیده‌اند. اما نام حقیقی شان نامو و ایرمو است.

نامو برادر مهتر، در ماندوس خان و مان دارد که در غرب والینور واقع است. او نگاه دار خانه‌های مردگان است و فراخوانندهٔ جان‌های کشته. هیچ چیز را فراموش نمی‌کند؛ و از همهٔ چیز‌هایی که رخ خواهد داد باخبر است، مگر آن‌ها که هنوز در محدودهٔ آزادی ایلوواتار جای دارد. او جان ستانندهٔ والار است؛ اما تنها به فرمان مانوه داوری می‌کند و حکم می‌دهد. وایره‌ی بافنده همسر اوست.

Mandos.png

او بود که نولدور را نفرین کرد و تقدیرشان را به آنان گفت و نیز همو بود که تنها یک بار متأثر گشت، و آن یک بار به خاطر ترانهٔ بزرگ لوتین بود و دیگر هرگز چنین ترانه‌ای خوانده نشد.

او و مانوه بیش از دیگر والار از الهامات ایلوواتار بهره می برند، و اگر با هم باشند تقریباً تمام اتفاقاتی را که برای آردا خواهد افتاد می دانند، ولی نه همه را، چون تنها ایلوواتار از سرنوشت کامل آردا خبر دارد.

لازم به ذکر است که او از ردهٔ آراتار است.خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار از كتاب سیلماریلیون خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.''