نارماکیل اول

از دانشنامه والیمار
نارماکیل اول
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۱۰۴۹ د.س.
سلطنت۶۸ سال
مرگ۱۲۹۴ د.س.
سن۲۴۵ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآتاناتار دوم
خواهر و برادرکالماکیل

هفدهمین پادشاه گاندور. نارماکیل (به زبان انگلیسی: Narmacil I) در سال ۱۰۴۹ دوران سوم بدنیا آمد. او پسر بزرگ شاه آتاناتار دوم بود و برادر کوچکتری به نام کالماکیل داشت.

نارماکیل اول در سال ۱۲۲۶ بعد از مرگ پدرش بر تخت پادشاهی نشست. او همچون پدرش علاقه‌ای به حکمرانی بر قلمرو گاندور نداشت و زندگی اشرافی را می‌پسندید. در سال ۱۲۴۰، او پسر برادرش، مینالکار، را به عنوان نایب‌السلطنه انتخاب کرد. نارماکیل با نام شاه زندگی می‌کرد ولی تمام اختیارات و وظایف بر عهدهٔ برادرزاده‌اش بود.

گاندور توسط ایسترلینگ‌ها از شرق دریای روون مورد حمله قرار گرفت. در سال ۱۲۴۸ نایب‌السلطنه، مینالکار، آنها را شکست داد و نام رومنداکیل (به معنای پیروز ِ شرق) را کسب کرد. رومنداکیل مرز شمالی گاندور در شرق آندوین را تا امین‌مویل گسترش داد و دژهایی را در غرب آندوین بنا نمود. رومنداکیل همچنین روابط را با مردمان شمال که در سرحدات دریای روون زندگی می‌کردند تقویت کرد.

نارماکیل اول فرزندی نداشت و بعد از مرگش در سال ۱۲۹۴ برادر کوچکترش، کالماکیل، بر تخت پادشاهی نشست درحالی که رومنداکیل همچنان به عنوان نایب‌السلطنه باقی ماند.


نارماکیل به معنای شمشیر آتش می‌باشد.

سلف:
آتاناتار دوم
هفدهمین پادشاه گاندور
از ۱۲۲۶ تا ۱۲۹۴ دوران سوم
جانشین:
کالماکیل