ناردانل

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ناردانل
نولدو
زندگی‌نامه
نام کوئنیاییناردانل فرزانه
تاریخ و محل تولدسال های درختان
مرگهنوز زنده است
اطلاعات شخصی
جنسیتزن
والدینماهتان
همسرفئانور
فرزندانپسران فئانور
رنگ موقرمز

ناردانل (به زبان انگلیسی: Nardanel) دختر آهنگر نولدویی ماهتان و همسر فئانور است.

او برای فئانور هفت فرزند به دنیا آورد که عبارتند از: مادروس ، ماگلور ، کله‌گورم ، کارانتیر ، کوروفین ، آمرود ، آمراس. ناردانل بر خلاف شوهرش، طبیعتی آرام داشت و سعی می کرد که حرارت و غرور همسرش را با ذکاوت و فرزانگی کنترل کند. در آن زمان او تنها کسی بود که می توانست بر فئانور تأثیر بگذارد. به خاطر همین او را "فرزانه" می نامند و از اینکه همسرش را در سفر به سرزمین میانه همراهی کند، امتناع کرد و ظاهراً در آمان زنده است.

ناردانل مجسمه ساز قابلی بود. گفته شده که او آنچنان مجسمه هایش را طبیعی می ساخت که مردم فکر می کردند آنها واقعی هستند.

تالکین گفته است که ماهتان، ناردانل و سه تن از پسران فئانور دارای موهایی مایل به قرمز بوده اند (مادروس، آمرود و آمراس) و این نشاندهنده یکی از ویژگی های خویشاوندی ناردانل بوده است. البته رنگ موی ناردانل در جایی گفته نمی شود ولی از شواهد به این نتیجه می رسیم که احتمالاً موهای ناردانل هم قرمز بوده است.


شجره نامه

 
 
 
ناردانل
 
 
 
فئانور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مادروس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماگلور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کله‌گورم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارانتیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کوروفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمرود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمراس
 
کله‌بریمبور
 

منابع