میناس مورگول

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
میناس مورگول
مشخصات ظاهری
نوعبرج/شهر
مکانبر روی اپل دوآت، غرب موردور
ساکنینگاندوریان، اورک‌ها
قلمرو (ها)موردور
مشخصات کلی
دیگر نام‌هامیناس ایتیل، برج ماه، برج ماه در حال طلوع، برج جادوگری سیاه، شهر مرده.
ریشه‌یابی نام‌هامیناس "برج" + مورگول "جادوگری سیاه" ، میناس "برج" + ایتیل "ماه".

میناس مورگول (به زبان انگلیسی: Minas Morgul) شهر دوقلوی میناس تیریت بود و پیش از آنکه در دوران سوم به دست نیروهای اهریمنی سائورون بیافتد، میناس ایتیل نام داشت.

تاریخچه

دوران دوم

پس از نابودی نومه‌نور، ایسیلدور و آناریون، پسران الندیل، در سرزمین گاندور اقامت گزیدند. ایسیلدور میناس ایتیل را در کنار مرزهای کوهستانی موردور بنا نهاد، درحالیکه آناریون میناس آنور را برپا داشت. زمانیکه سائورون پس از نابودی نومه‌نور فرار کرد، به تبعیدیان نومه‌نور حمله ور شد و میناس ایتیل را از آن خود کرد. هنگامیکه سائورون در سال ۳۴۲۹ دوران دوم در آخرین اتحاد الف‌ها و انسان‌ها شکست خورد، میناس ایتیل به عنوان برج دیده بانی مورد استفاده قرار گرفت.


دوران سوم

در سال ۱۹۸۰ دوران سوم، نزگول به موردور بازگشتند (پس از شکست پادشاه جادوپیشه آنگمار در شمال سرزمین میانه). اشباح حلقه مدت کوتاهی پس از بازگشت خود در سال ۲۰۰۲ میناس ایتیل را محاصره کرده و شهر را برای ارباب خود سائورون (که در آن زمان از دیده‌ها پنهان بود) تصرف کردند. میناس ایتیل به دست موجوداتی سنگدل افتاد و تبدیل به مکانی اهریمنی و پلید گشت. در نتیجه این محل میناس مورگول نام گرفت که در زبان مردم گاندور "برج جادوگری سیاه" ترجمه می‌شد. سنگ پلانتیر آن یعنی سنگ ایتیل در اختیار نیروهای اهریمنی قرار گرفت و بعدها در نبرد حلقه توسط سائورون برای تأثیرگذاشتن روی دنه‌تور مورد استفاده قرار گرفت.

پس از نبرد حلقه، پلی که به دره مورگول متنهی می‌شد توسط سپاهیان غرب فرو ریخت و زمین‌های آن به آتش کشیده شد. آنان دیگر هیچ مانعی بر سر راه خود نمی‌دیدند زیرا تمام نظامیان شهر در نبرد دشت‌های پله‌نور کشته شده بودند. میناس مورگول خالی از سکنه شد و به تدریح رو به زوال گذاشت زیرا برای سکونت انسان محلی بیش از حد پلید و تاریک بود. بعد از نبرد حلقه، فارامیر از سوی پادشاه اله‌سار شاهزاده ایتیلین گشت. پادشاه به او پیشنهاد داد تا اقامتگاهش را در امین آرنن در جنوب غربی میناس تیریت بنا کند. فارامیر همراه با عروس جدیدش یعنی ائووین به آنجا حکم راند و به خاطر پیشنهاد پادشاه میناس مورگول حتی بیش از گذشته متروک گشت. آن سرزمین آنچنان در ذهن آدمیان هراس و وحشت می‌انداخت که تا سالها هیچ بشری نه به آنجا پا می‌گذاشت و نه در نزدیکی آنجا سکونت می‌کرد. سرانجام، شهر بازسازی شد و نامش را به میناس ایتیل تغییر داد و اینگونه بود که پلیدی و تاریکی برای همیشه از آنجا رخت بر بست.


شهر نزگول

نبرد و وحشت به طور مستقیم از میناس مورگول به سمت گاندور رهبری می‌شد تا اینکه ایتیلین متروک گشت. در زمان نبرد حلقه، نیروهایی که به اوزگیلیات حمله کردند و محاصره گاندور را آغاز کردند از میناس مورگول آمده بودند.

در اصل میناس مورگول و میناس ایتیل هیچ تفاوتی با هم نداشتند به غیر از اینکه زیبایی جای خود را به ترس و وحشت داده بود. بالاترین نقطه برج به آرامی می‌چرخید و رنگ دیوارهای مورگول رنگ پریده بود و نوری ترسناک از خود ساطع می‌کرد.