میناردیل

از دانشنامه والیمار
میناردیل
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۱۴۵۴ د.س
سلطنت۱۳ سال
مرگ۱۶۳۴ د.س
سن۱۸۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآلدامیر
فرزندانتلمنار و میناستان

بیست و پنجمین پادشاه گاندور. میناردیل در سال ۱۴۵۴ دوران سوم متولد شد. او پسر شاه هایرمنداکیل دوم بود که در جنگ با هاراد و اومبار به پیروزی بزرگی دست یافت. میناردیل دو پسر داشت، تلمنار و میناستان.

میناردیل در سال ۱۶۲۱ پادشاه گاندور شد. مباشر (کارگزار) او هورین از امین‌آرنن بود. پس از پیروزی گاندور در جنگ با اومبار، مراقبت‌ها در مناطق جنوبی کمتر شده بود و در سال ۱۶۳۴ دزدان دریایی اومبار حمله‌ای غافلگیرانه را به پلارگیر ترتیب دادند (پس از اینکه متوجه شدند که او آنجاست). دزدان دریایی توسط آنگامایته و سانگاهیاندو، نوه‌های نوهٔ کاستامیر غاصب، رهبری می‌شدند. در آن جنگ میناردیل کشته شد و شهر ویران و غارت شد.

پس از مرگ میتاردیل پسر بزرگش تلمنار جانشین وی شد. تلمنار فقط ۲ سال حکم‌رانی کرد، تا سال ۱۶۳۶ که طاعون بزرگ فراگیر شد. تاروندور، پسر میناستان (برادر تلمنار) پس از وی تخت سلطنت را بدست گرفت.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.


سلف:
آلدامیر
بیست و پنجمین پادشاه گاندور
از ۱۶۲۱ تا ۱۶۳۴ د.س
جانشین:
میناردیل