موردور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
موردور
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیهسرزمین سیاه
نوع حکومتدیکتاتوری
رهبرسائورون
اطلاعات اجتماعی
پایتختباراد-دور
زبان‌هازبان سیاه
مکانشرق گاندور، جنوب رون
اطلاعات تاریخی
تاریخ تاسیس۱۰۰۰ د.د
تاریخ احیا۲۹۴۳ د.س
تاریخ ازهم پاشیدن۳۴۴۱ د.د
تاریخ نابودی۳۰۱۹ د.س
دوراندوم و سوم

هیچ کس به راحتی قدم به موردور نمی‌گذارد ، دروازه‌های سیاه آن با چیز‌هایی بیشتر از اورک‌ها محافظت می‌شوند ، اهریمنی در آنجاست که هرگز به خواب نمی‌رود ، چشم بزرگ همیشه مراقب است ، آن سرزمین مسموم با خاکستر و آتش پوشیده شده‌است ، با هوایی مسموم
- برومیر

موردور سرزمین سائورون است ، در جنوبی ترین نقطهٔ سرزمین میانه و در شرق گاندور ، ایثلین و رودخانهٔ بزرگ

یاران حلقه وظیفه داشتند که حلقه یگانه را به آنجا ببرند تا نابود شود ، موردور به خاطر کوه‌هایی که دور تا دور آن را میپوشاندند و دژی طبیعی را تشکیل می‌دادند توسط سائورون به عنوان مکانی برای قلعه اش انتخاب شد ، بیشتر آن سرزمین به خاطر فعالیت‌های کوه هلاکت آتشفشانی بود اما بخشی ار آن قابل کشت بود که لرد تاریکی از آن برای تولید غذا برای لشکریانش استفاده می‌کرد.


خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.

منابع

دانش‌نامه ارباب حلقه‌ها