منلدور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
منلدور
عقاب‌ها
مشخصات
دیگر نا‌م‌هاMeneldor , به سینداری پادشاه آسمان
ورود به آردادوران سوم
منصبندارد
القابپادشاه آسمان ، King of Sky
منزل‌گاهکوهستان مه
مشخصات ظاهری
اندازهجزو عقاب های بزرگ ، Great Eagle


منلدور (به زبان انگلیسی: Meneldor) سومین یار گواهیر و لندرووال در نجات فرودو و سام. نام او در سینداری به معنای «پادشاه آسمان» است و لقب او «جوان و چابک» می‌باشد.

منابع