مایا

(تغییرمسیر از مایار)
از دانشنامه والیمار

مایار(به زبان انگلیسی: Maiar) آن‌دسته از آینور بودند که برای کمک به والار در شکل دادن جهان، وارد آردا شدند. مفرد مایار، مایا است. تعداد زیادی از آن‌ّها در آردا وجود دارد ولی تعداد کمی به اسم شناخته شده‌اند. اصولا هر آینوری که در دستهٔ والار نباشد، در دستهٔ مایار قرار می‌گیرد.

سردستهٔ آن‌ها ائون‌وه است، پرچمدار و قاصد مانوه، و ایلماره خادم واردا.

هر یک از مایار با یک یا چند والای خاص همکاری می‌کرد و در یک ردهٔ قدرتی قرار می‌گرفت ولی با توانی کمتر. به طور مثال اوسه و اوئی‌نن، قدرت‌های دریا بودند، و به اولمو متعلق بودند در حالی که کورمو که در سرزمین میانه به سارومان معروف بود به آئولهٔ آهنگر تعلق داشت.

بقیه، همچون سائورون که از دستهٔ آئوله بود، آیوندیل که در سرزمین میانه به راداگاست قهوه‌ای معروف بود از مردم یاوانا، اولورین یا گندالف که به مانوه و واردا متعلق بود ولی در اکثر مواقع به خانهٔ نیه‌نا می‌رفت و در آن‌جا صبر و دلسوزی را آموخت که در جنگ حلقه و در متحد کردن مردم آزاد سرزمین میانه علیه سائورون به او کمک کرد.

آلاتار و پالاندو که به جادوگران آبی معروف بودند به شرق سفر کردند و هیچگاه به غرب بازنگشتند و از سرنوشتشان چیزی در دست نیست. بالروگ‌ها نیز همچون سائورون مایاری بودند که توسط ملکور اغوا شده و به خوفناک‌ترین خادمان او تبدیل گشتند. ملیان برای استه و وانا هر دو خدمت کرده است.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.