مانوه

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مانوه
والار
زندگی‌نامه
دیگر نا‌م‌هاسولیمو(خداوندگار دم و بازدم آردا)، شاه مهین، حکمران آردا،ارن این یر(حالت سینداری مانوه)، شاه عظیم آردا، مانوگ، شاه مهین تمام آردا
ورود به آرداسال‌های فانوس‌ها
منصبفرمانروای آردا
آفرینش‌هارهبر والار
مایارائون‌وه و اولورین
منزل‌گاهتانیكوئتیل
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
همسرواردا
خواهر یا برادرملكور
رنگ ردا آبی
رنگ چشم آبی


مانوه(به زبان انگلیسی: Manwë)، شاه مهین ِ آردا. مانوه برادر ملکور بود در خرد ایلوواتار، و او آلت سترگ نغمهٔ دوم بود که ایلوواتار بر ضد ناسازی ملکور برکشید.

تواناترین کس از آینور ملکور بود؛ اما مانوه گرامی‌ترین نزد ایلوواتار است، و اغراض او را بیش از دیگران به روشنی درمی‌یابد. مقرر بود که او در پرگاه نخستین همهٔ پادشاهان باشد: خداوند قلمرو آردا و حکمران جمله کسانی که در آن مسکن گزیده‌اند.

در آردا، خنیاگی او بادها و ابرهاست، و در تمام قلمروهای هوا، از ذروه‌ها تا ژرفناها، از دورترین مرزهای حجاب آردا تا نسیم‌هایی که لابه‌لای علف‌ها می‌وزد. به سولیمو شهرت دارد، خداوند دم و بازدم آردا. جمله پرندگان تیزپرواز و شهپر را دوست می‌دارد، و آنان همه به فرمان او در آمد و رفت اند.

Manwe.png

همراه با مانوه، واردا می‌زید، بانوی ستارگان، و مانوه و واردا به ندرت از هم جدایند، و در والینور می‌زیند. تالارهاشان برفراز برف‌های ابدی است، بر فراز اویولوسه، بلندترین برج تانیکوئتیل، بلندترین جمله کوه‌های زمین. هنگامی که مانوه آنجا بر سریر خویش جلوس می‌کند و پیش رو را می‌نگرد، اگر واردا در کنارش باشد، چشمان مانوه دورتر از هر چشم دیگری می‌بیند، و از میان مه و از میان تاریکی و از ورای فرسنگ‌ها فرسنگ دریا. مینویان در کالبد بازها و عقاب‌ها پرواز کنان به تالارهای او در رفت و آمد بودند؛ و نگاهشان اعماق دریاها را می‌کاوید، و تا غارهای پنهان زیر جهان می‌خلید. بدین گونه مینویان خبر همهٔ رخدادهای آردا را کمابیش برای او می‌آورند؛ با این حال پاره‌ای چیزها حتی از چشم مانوه و پیشکاران او نیز پنهان می‌ماند، زیرا بر آنجا که ملکور غرق در اندیشهٔ پلید خود نشسته بود، سایه‌های نفوذناپذیر گسترده بود.

مانوه را پروای افتخارات خویش نیست، و به قدرت او رشک نمی‌ورزد، و همه را به صلح و صفا می‌خواند. او وانیار را در میان الف‌ها بیش از همه دوست می‌داشت، و آنان از مانوه ترانه و شاعری را هبه گرفتند؛ چرا که مانوه از شعر لذت می‌برد و ترانهٔ واژه‌ها آهنگ اوست. جامهٔ او آبی و برق چشمانش نیز آبی است، و چوگان شاهی اش، که نولدور برایش ساختند،از یاقوت کبود است.

او از زمرهٔ آراتار است، بزرگ ترین‌ها در آردا، و با اینکه پادشاه آنان است ولی قدرت هر هشت تن برابر است؛ مایار ائون وه، که با نام چاوش مانوه معروف است، و اولورین، که در دوران سوم با نام های گندالف و میتراندیر در سرزمین میانه شناخته می شد، از جمله مردمان اویند.