مار

از دانشنامه والیمار

مار (mar) و صورت جمع آن ماردی (mardi) در زبان کوئنیایی همراه با دیگر شکل هایشان -مار (mar-) و -بار (bar-) به معنای "منزلگاه، خانه، مسکن و خانواده" می‌باشند.

این کلمه همچنین به "خاندان" نیز اطلاق می‌شود. (برای مثال : ماردیل وورنوه و یا واژه ادبی دنیا یا روزگار (آمبار).


کلمات هم ریشه

مثال ها