فیندیس

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

فیندیس (به زبان انگلیسی: Findis) الفی نولدوری است که اولین فرزند و دختر فینوه پادشاه والای نولدور و ایندیس همسر دوم او می باشد.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

در زمان تبعید نولدوها او همراه با مادرش و برادر کوچکترش فینارفین در والینور ماند و تا آخر در آنجا زندگی کرد. این در حالی است که خواهرش ایریمه و برادرش فین‌گولفین والینور را ترک کردند و به سرزمین میانه تبعید شدند.

نام فیندیس ترکیبی از نام پدر و مادرش است.


شجره نامه

 
 
 
 
مریل سرینده
 
 
 
فینوه
 
 
 
ایندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فئانور
 
 
 
 
 
 
فیندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فین‌گولفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایریمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینارفین
 


منابع

«فیندیس». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 21 فوریه 2010.