فل‌بیست

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فل بیست
قلمروهاآنگمار، دول گولدور، میناس مورگول
قد متوسطغول پیکر
رنگ پوستتیره
طول عمربی‌پایان

اژدهای بالدار که در کوهستان‌های آنگمار می‌زیست و توسط پادشاه جادوپیشه رام شد. او در دوران سوم در میناس مورگول سکونت داشت و نعره‌های سهمگینش دشمنان را می‌راند. در جریان نبرد دشت‌های پله‌نور فل بیست توسط شاهزاده روهان ، ائووین کشته شد.


منبع:

ارباب حلقه ها ، بازگشت شاه ، جی.آر.آر تالکین